El CIDOB emprèn una nova etapa de creixement gràcies a la consolidació del seu finançament estructural

CIDOB

L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació han materialitzat una aposta decidida pel creixement del CIDOB, mitjançant una millora significativa del seu finançament.

El Patronat del CIDOB, reunit el passat 19 de juny, va acordar les mesures necessàries per a dotar la institució dels fons estructurals suficients, a partir de 2025, amb l'objectiu de garantir-ne l'estabilitat i la sostenibilitat a llarg termini.

Amb la presència de les institucions membres i dels patrons a títol individual, el Patronat va rebre amb satisfacció la proposta de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació de dotar el CIDOB dels fons necessaris per a consolidar el seu finançament estructural i assegurar així el compliment dels fins fundacionals, més enllà dels projectes de recerca, el finançament de caràcter finalista provinent d'altres institucions o les aportacions del sector privat que permetin reforçar la tasca de la institució.

A partir del 2025, les aportacions estructurals de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, juntament amb les de la Diputació de Barcelona, permetran emprendre una nova etapa de consolidació i creixement del principal centre de recerca en relacions internacionals de Barcelona, amb l'objectiu d'ampliar les línies de recerca del CIDOB, assegurar l'impacte de la seva investigació, promoure noves activitats, i innovar en la difusió i comunicació de la seva acció.