Política de privacitat

Aquesta és la política de protecció de dades que regula el tractament que El CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL A BARCELONA – FUNDACIO CIDOB (d'ara endavant CIDOB) fa de les dades que pugui recollir al seu portal web i a altres mitjans.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides a la web és:

CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL A BARCELONA – FUNDACIO CIDOB (CIDOB)
C/ Elisabets 12, 08001 – Barcelona
CIF G08824187

L'adreça de correu electrònic de contacte de CIDOB és cidob@cidob.org.

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministra a CIDOB per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida compleixen la legislació vigent en matèria de protecció de dades i tenen com a única finalitat lliurar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d'aquests mitjans de recollida de dades informem de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden utilitzar les vostres dades personals: 

Newsletter

 • Per què utilitzarem les vostres dades? Us remetrem informació relativa a les polítiques de recerca i anàlisi de CIDOB i altres informacions significatives de la nostra institució. 
 • Quant de temps conservarem les vostres dades? Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu deixar de rebre les nostres comunicacions, en el moment de les quals se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix a cada comunicat. 

Formulari de contacte

 • Per què utilitzarem les vostres dades? Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud, qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers. 
 • Quant de temps conservarem les vostres dades? Les vostres dades personals es conservaran fins al moment que s'hagi contestat a la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CIDOB. 

Alta de soci

 • Per què utilitzarem les vostres dades? Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis associats a la seva condició de soci i que es detallen a la pàgina web.
 • Quant de temps conservarem les vostres dades? Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·licite donar-se de baixa com a soci, conservant-se únicament per motius d'Arxiu històric. 

Inscripció a activitats

 • Per què utilitzarem les vostres dades? Tractarem les seves dades per a la gestió de l'activitat a què s'hagi inscrit  i – si ho ha autoritzat – la difusió pública d’aquestes. 
 • Quant de temps conservarem les vostres dades? Les vostres dades personals es conservaran el temps que sigui necessari per organitzar l'activitat a què s'hagi inscrit. Després d'això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CIDOB. 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

En cap cas no es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i ha autoritzat expressament.

Tractament de dades personals per tercers

Per garantir els serveis prestats per CIDOB les vostres dades poden ser tractades per entitats terceres dedicades a aquest fi, com és el cas de l'allotjament dels nostres serveis web, enviament de butlletí de noticies, etc. Aquesta gestió de les vostres dades es realitza única i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, garantint que aquestes entitats aplicaran les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis són dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Els seus drets en facilitar-nos dades personals

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Vostè pot:

 • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim vostres i quin ús en fem i fins i tot que us les lliurem per traslladar-les a una altra entitat.
 • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades i no se'n faci tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades – sense fer-ne ús – per necessitats legals que vostè pugui requerir.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
 • Portabilitat de les dades: Lliurar-li les dades en un format compatible perquè les pugui comunicar a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI a CIDOB, Delegat de Protecció de Dades, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

Informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals

Si voleu conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme CIDOB podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic privacy@cidob.org o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona.

Presentació de reclamacions

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a Espanya , si considera que CIDOB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa es pot dirigir per interposar una reclamació.