Memòries

Activitats, projectes i iniciatives realitzades pel CIDOB en anys anteriors.

Memorias

Memòria 2022

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2022

Memòria 2021

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2021

Memòria 2020

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2020

Memòria 2019

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2019

Memòria 2018

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2018

Memòria 2017

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2017

Memòria 2016

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2016

Memòria 2015

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2015

Memòria 2014

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2014

Memòria 2013

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2013

Memòria 2012

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2012

Memòria 2011

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2011

Memòria 2010

Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2010

Memòria 2009

Resum de les activitats de la Fundació durant l'any 2009