Avís legal

Aquest lloc web proporciona informació sobre CIDOB i els serveis oferts per aquest.

El CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL A BARCELONA – FUNDACIO CIDOB (d'ara endavant CIDOB) informa els usuaris d'aquesta pàgina web dels termes d'ús següents.

1.- TITULARITAT DEL DOMINI

El domini www.cidob.org és titularitat de CIDOB.

CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL A BARCELONA – FUNDACIO CIDOB
CIF G08824187,
C/ Elisabets 12, 08001 – Barcelona.
El CIDOB està inscrit al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 579.

L'adreça de correu electrònic de contacte de CIDOB és cidob@cidob.org.

2. CONDICIONS DEL SERVEI

L'accés i l'ús d'aquesta web i dels seus subdominis i serveis i continguts estan subjectes al que es detalla en aquest Avís legal, sens perjudici que algun d'aquests serveis o continguts pogués requerir acceptar unes condicions generals addicionals.

El CIDOB facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació i el contingut d'aquesta web. L'accés és responsabilitat exclusiva de l'usuari, i qualsevol ús que es faci dels serveis o continguts inclosos hi implicarà l'acceptació incondicional de les condicions d'ús.

El CIDOB es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat d‟avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda i serveis oferts, així com en les condicions requerides per utilitzar-lo.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la web i dels seus continguts i serveis de conformitat amb les lleis, aquest Avís legal, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o contràries a aquest Avís legal, en contra de drets o interessos de tercers, o amb actuacions que puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el web i impedir un gaudi normal de la web per a altres usuaris.

El CIDOB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als serveis que ofereix sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús o altres específiques establertes en aquesta seu.

El CIDOB també es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i/o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra l'ordre i la seguretat públics o que, a el seu judici, no siguin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, el CIDOB no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels blocs o de qualsevol dels instruments de participació que es puguin desenvolupar.

El CIDOB perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web, exercitant qualsevol acció en dret que li pogués correspondre.

3.- PROTECCIÓ DE DADES

CIDOB realitza el tractament de les dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les seves competències d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació.

Es recollirà únicament la informació imprescindible per poder oferir a lusuari un servei satisfactori. Quan l'usuari es connecta a la nostra pàgina web analitzem exclusivament el tipus de navegador que utilitza, el joc de caràcters que utilitzeu i la vostra versió amb l'objectiu que la visualització del lloc www.cidob.org sigui correcta.

L'ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial. Podeu consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privadesa.

4.- COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies (galetes) per millorar els serveis i la navegació de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat d’autoritzar la instal·lació de cookies quan accedeix al portal web i de configurar per defecte el navegador per a impedir la instal·lació al seu dispositiu. Per navegar per aquesta pàgina web no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per CIDOB.

Per a més informació podeu consultar la nostra política de cookies.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La pàgina web www.cidob.org íntegrament, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a CIDOB o, si escau, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, a través de qualsevol mitjà, dels continguts d'aquest lloc web per a usos diferents de la informació legítima sense ànim de lucre dels usuaris.

Queda prohibit l'ús de marcs ( frames ) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l'origen o la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge de CIDOB o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposa aquest document.

6.- BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS

CIDOB dóna l'opció als usuaris de donar-se d'alta i de baixa, mitjançant aquesta pàgina web, d'un servei de newsletter a través del qual us farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

CIDOB únicament enviarà comunicacions comercials si l'usuari així ho sol·licita i en presta el consentiment.

CIDOB també ofereix als usuaris la possibilitat de subscriure's i donar-se de baixa, a través de la present pàgina web, a alguna de les publicacions que distribueix CIDOB.

CIDOB únicament enviarà aquestes publicacions a petició expressa de l'usuari.

7.- RESPONSABILITAT DE CIDOB

CIDOB no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivats de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i programari dels usuaris, fallades a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

CIDOB no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors deguts al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, per la qual cosa rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

CIDOB té com a objectiu principal garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanades a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades per canals totalment segurs. CIDOB manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent a cada moment.

CIDOB no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, i és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.cidob.org . La presència daquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació.

En cas que CIDOB tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al menor espai de temps possible.

8.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

CIDOB es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i les condicions establerts en aquest Avís Legal. Aquestes modificacions s'inclouran de forma destacada al lloc www.cidob.org .

Així mateix, CIDOB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.