Pol BARGUÉS

Pol Bargues-Pedreny

Investigador sènior

 • Línies geogràfiques: Europa.
 • Línies temàtiques: Geopolítica global i seguretat.

Experiència professional

Pol Bargués és investigador sènior del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), on treballa al projecte JOINT (dins el programa Horitzó 2020 de la UE) que examina l'acció exterior de la UE i la idea de reforçar la pau i la resiliència en països afectats per conflicte. També contribueix al projecte REGROUP sobre governança i polítiques després de l’impacte de la Covid-19 i al projecte SHAPEDEM sobre polítiques de suport a la democràcia de la UE al seu veïnatge sud. 

Va obtenir el doctorat amb la Universitat de Westminster, al Regne Unit, el 2014. Abans de començar a treballar pel CIDOB el 2018, va fer investigació postdoctoral al Centre for Global Cooperation Research i a l'Institute for Development and Peace (tots dos de la Universitat de Duisburg-Essen, a Alemanya). També ha ensenyat diversos cursos de Relacions Internacionals a la Universitat de Groningen, als Països Baixos, i a l'Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 

Durant aquests anys ha explorat el diàleg entre les relacions internacionals, les teories crítiques i la filosofia. Ha analitzat críticament intervencions internacionals a països afectats per conflicte i ha explorat les idees de resiliència, hibridesa i esperança. És autor del llibre Deferring Peace in International Statebuilding: Difference, Resilience and Critique (Routledge 2018; traduït al castellà com a Pau diferida: Diferencia, resiliencia y crítica en las intervenciones internacionales per l'Institut Català per la Pau el 2021). Té nombroses publicacions en revistes de renom com Review of International Studies, Global Society, Cambridge Review of International Affairs, Journal of Intervention and Statebuilding, Millennium Review of International Studies o Democratization. Des de 2020, és editor en cap del Journal of Intervention and Statebuilding i de la sèrie de llibres Routledge Studies in Intervention and Statebuilding

Notes Internacinals CIDOB nº 285 NOTES INTERNACIONALS - 02/2023

Un any d’invasió russa d’Ucraïna

Inés Arco, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Carmen Claudín, Carme Colomina (coord.), Agustí Fernández de Losada, Pol Morillas i Francesco Pasetti

Descàrrega

Books 

Bargués-Pedreny, Pol, David Chandler and Elena Simon (2018) Mapping and Politics in the Digital Age. London: Routledge

Bargués-Pedreny, Pol (2018) Deferring Peace in International Statebuilding: Difference, Resilience and Critique London: Routledge  

Articles  

Pol Bargués, Jonathan Joseph, Ana E Juncos (2023) Rescuing the liberal international order: crisis, resilience and EU security policy. International Affairs 99 (6), 2281–2299. 

Pol Bargués, David Chandler, Sebastian Schindler and Valerie Waldow (2023) Hope after ‘the end of the world’: rethinking critique in the Anthropocene. Contemporary Political Theory 

Pol Bargués (2023) Liberal Peacebuilding and its Critiques. Oxford Research Encyclopedia of International Studies

Pol Bargués, María Martín de Almagro & Katrin Travouillon (2023) New Visions, Critiques, and Hope in the Post-Liberal Age? A Call for Rethinking Intervention and Statebuilding, Journal of Intervention and Statebuilding, 17(1), 1-15.

Maria Martin de Almagro & Pol Bargués (2022) A feminist opening of resilience: Elizabeth Grosz, Liberian Peace Huts and IR critiques. Journal of International Relations and Development. 25, pages 967–992. 

Pol Bargués & Schmidt, Jessica (2021) Resilience and the Rise of Speculative Humanitarianism: Thinking Difference through the Syrian Refugee Crisis. Millennium: Journal of International Studies 49 (2), pp. 197-223.

Bargués, Pol & Morillas, Pol (2021)  From democratization to fostering resilience: EU intervention and the challenges of building institutions, social trust, and legitimacy in Bosnia and HerzegovinaDemocratization, 28:7, 1319-1337.

Bargués, Pol (2020) ‘Peacebuilding without peace? On how pragmatism complicates the practice of international interventionReview of International Studies 46 (2), 237-255.

Bargués-Pedreny, Pol (2020) ‘Resilience is “always more” than our practices: Limits, critiques, and skepticism about international interventionContemporary Security Policy 41 (2), 263-286.

Bargués-Pedreny, Pol and Maria Martin de Almagro (2020) ‘Prevention From Afar: Gendering Resilience and Sustaining Hope in Post-UNMIL LiberiaJournal of Intervention and Statebuilding 14 (3), 327-348.

Bargués, Pol (2020) 75 años de Naciones Unidas: La ONU y la Idea de Sostener la Paz en un Mundo Multipolar 72 (2): 341-349. 

Bargués-Pedreny, Pol (2019) ‘From Critique to Affirmation in International RelationsGlobal Society 32 (1), 1-19.

Bargués-Pedreny, Pol and Jessica Schmidt (2019) ‘Learning to Be Postmodern in an All Too Modern World: “Whatever Action” in International Climate Change ImaginariesGlobal Society 32 (1), 45-65.

Bargués-Pedreny, Pol and Xavier Mathieu (2018) ‘Beyond Silence, Obstacle and Enigma: Revisiting the Problem of Difference in Peacebuilding’, Journal of Intervention and Statebuilding 12 (3), 283-299.  See also edited book from special issue: The Politics of Peacebuilding in a Diverse World: Difference Exposed (London: Routledge).

Bargués-Pedreny, Pol and Elisa Randazzo (2018) 'Hybrid peace revisited: an opportunity for considering self-governance?' Third World Quarterly 39 (8), 1543-1560.

Pol Bargués-Pedreny (2017) 'Connolly and the never-ending critiques of liberal peace: from the privilege of difference to vorarephilia' Cambridge Review of International Affairs, 30 (2-3), 216-234.  

Pol Bargués-Pedreny  (2016) ‘From Promoting to De-Emphasising “Ethnicity”: Rethinking the Endless Supervision of Kosovo’, Journal of Intervention and Statebuilding, 10 (3), 222-240.  

Pol Bargués-Pedreny (2015) ‘Realising the “Postmodern” Dream: Strengthening the Resilience of Post-Conflict Societies and the Promise of Peace,’ Resilience: International Policies, Practices and Discourses, 3 (2), 113–132.  

Book Chapters 

Bargués-Pedreny, Pol (2022). Més guerra per continuar la guerra. En: FundiPau (edició i coordinació). Aprenentatges pendents arran de la guerra Ucraïna. 

Bargués, Pol (2021) 'Conclusion: European vulnerability and the policy dilemmas of resilience in times of coronavirus' in Elena Korosteleva and Trine Flockhart Resilience in EU and International Institutions Redefining Local Ownership in a New Global Governance Agenda. London and New York: Routledge.

Bargués-Pedreny, Pol and Xavier Mathieu (2019) ‘Intervening in a Diverse World: Revisiting the ‘problem’ of difference in international statebuilding’. In: Nicolas Lemay-Hébert Handbook on Intervention and Statebuilding. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing.

Bargués-Pedreny, Pol, David Chandler and Elena Simon (2018) ‘Introduction’. In Pol Bargués-Pedreny, David Chandler and Elena Simon Mapping and Politics in the Digital Age. London: Routledge

Bargués-Pedreny, Pol (2018)‘Mapping without the world and the poverty of digital humanitarians’. In Pol Bargués-Pedreny, David Chandler and Elena Simon Mapping and Politics in an Age of Critique. London: Routledge, 2018.  

Bargués-Pedreny, Pol ‘False Promise: Local Ownership and the Denial of Self-Government’. In Tobias Debiel, Thomas Held and Ulrich Schneckener (Eds.) Peacebuilding in Crisis? Rethinking Paradigms and Practices of Transnational Cooperation, pp. 227-239 (London: Routledge Global Cooperation Series, 2016).  

Other contributions, blog engagement

Bargués, Pol & Schmidt, Jessica (2021).  The Tragic Practice of Prevention. Centre for Global Cooperation Research. Quarterly Magazine (April) 

Bargués, Pol (2020) Containing Coronavirus: Resilience in Times of Catastrophe. E-International Relations, March 23. 

Bargués-Pedreny, Pol, Kai Koddenbrock, Jessica Schmidt and Mario Schmidt (2015) Ends of Critique. Global Dialogue. Duisburg: Käte Hamburger Research/ Centre for Global Cooperation Research 2015.  

Bargués-Pedreny, Pol,  Kai Koddenbrock, Jessica Schmidt and Mario Schmidt (2015) ‘Introduction’. In: Pol Bargués-Pedreny, Kai Koddenbrock, Jessica Schmidt and Mario Schmidt (eds.), Ends of Critique. Global Dialogue 10, pp. 6-10. Duisburg: Käte Hamburger Research/ Centre for Global Cooperation Research 2015

Bargués-Pedreny, Pol (2015)‘The Betrayal of the New Utopianism.’ In Pol Bargues-Pedreny, Kai Koddenbrock, Jessica Schmidt and Mario Schmidt (Eds.) Ends of Critique. Global Dialogue 10, pp. 62-73 (Duisburg: Käte Hamburger Research/ Centre for Global Cooperation Research, 2015).

 • EU-LISTCO

  Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders

  EU-LISTCO investigates under which conditions ALS/CO (Areas of Limited Statehood)/(Contested Orders) deteriorate into governance breakdown and violent conflict, turning risks into security threats for Europe.The project also looks into how the preparedness of the EU and its member states can be strengthened to anticipate, prevent, and respond to threats of governance breakdown and violent conflict and to foster resilience in ALS/CO.

 • JOINT

  Understanding and Strengthening EU Foreign and Security Policy in a Complex and Contested World

  El projecte analitzarà com la contestació interna de la UE, la fragmentació regional i la rivalitat entre les grans potències afecten la capacitat de la UE per establir objectius de política exterior i de seguretat i resoldre conflictes i crisis amb èxit

 • Sharpedem-EU

  SHAPEDEM-EU

  Rethinking and Reshaping the EU’s Democracy Support in its Eastern and Southern Neighbourhood

  El projecte es proposa repensar, remodelar i revisar les polítiques de suport a la democràcia de la UE als seus veïns orientals i meridionals. El projecte concep el suport a la democràcia com una pràctica social que requereix l'aprenentatge democràtic col·lectiu de totes les parts interessades. L’equip de recerca a partir del desenvolupament com a prova pilot del Cercle d’Aprenentatge Democràtic, pretén crear nous canals i eines d'interacció entre la UE i els seus veïns.

 • REGROUP 

  Rebuilding governance and resilience out of the pandemic

  The project seeks to provide the European Union with a body of actionable advice on how to rebuild post-pandemic governance and public policies in an effective and democratic way.

Revista Valors – la Conversa - 28 de nov. 2023

L'ampliació de la Unió Europea ataca els seus valors?

La possible ampliació de la Unió Europea al 2023 cap als països balcànics que de moment no en formen part, i potser també a Ucraïna i Moldàvia, posarà en dubte els valors fundacionals de la Unió Europea? Ho aborda Pol Bargués, investigador sénior del CIDOB. "La idea d’aquesta valors de la Unió Europea sobretot provenen de l’inici d’aquesta Unió, que s’integra per fer la pau al continent després de la Segona Guerra Mundial. És una integració que sobretot es consolida en els anys 90, quan es creu que la democràcia és el millor sistema per créixer, que la integració econòmica és positiva, i hi ha un consens que com més es formi part d’aquesta unió més pau hi haurà en aquest continent”, afirma Bargués. En canvi, “aquest model comença a veure que no és un model universal sobretot quan s’intenta exportar i crea resistències, notablement als Balcans, però també es veu a l’orient Mitjà. En els últims anys hem vist que hi ha una erosió d’aquest consens sobre la universalitat d’aquests valors, hi ha una contestació de la democràcia”, explica l’investigador, ja que “la democràcia pot portar també a la desestabilització, pot portar a líders nacionalistes que es vulguin enfrontar els veïns o maltractar les minories dels seus països” , explica.

El Confidencial - 6 d’oct. 2023

¿Tiene usted un conflicto enquistado? Por qué parece el momento ideal para usar la fuerza

Por un momento, la sombra de una nueva operación militar volvió a planear sobre Europa, cuando Estados Unidos alertó de que el conflicto de Kosovo podía llegar a su punto más crítico en los últimos años. El aviso de Washington fue suficiente para que saltaran las alarmas por una nueva escalada que supondría, en este caso, la implicación del ejército de Belgrado después de la guerra que enfrentó a Serbia con Kosovo a finales de los noventa y la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2008. Desde ese momento, el conflicto no ha dado tregua. "Los últimos dos años se han vivido momentos de mucha tensión", explica Pol Bargués, investigador sénior del CIDOB. A pesar de eso, Serbia ha acabado retirando parte de sus tropas por la presión de Estados Unidos y de que se reforzaran la misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) y, por ahora parece que un conflicto a gran escala es remoto. "No le conviene ni a Serbia ni a Kosovo porque Occidente está muy atento, tiene mucho peso en la región y exigen la desescalada", afirma Bargués.

Newtral - 3 d’oct. 2023

De la Eslovaquia de Fico a la Hungría de Orbán: por qué la Europa prorrusa no es necesariamente pro Putin

La victoria de Robert Fico en las elecciones de Eslovaquia ha vuelto a poner el foco en el este de Europa ante un posible acercamiento de la región a ideas prorrusas. Entre estos países se encuentra también Serbia, un país con fuertes vínculos con Rusia. Pol Bargués, investigador del CIDOB, analiza la posición del país a raíz de los acontecimientos recientes en la frontera con Kosovo: “Siempre ha habido tensiones en esta zona, pero ni la Unión Europea ni la OTAN quieren que escale, sería tener otro conflicto en sus fronteras”, asegura. Según Bargués, las ideas prorrusas de Serbia se remontan a cuando Kosovo consiguió la independencia del país balcánico. “Históricamente, la OTAN intervino a favor de Kosovo, mientras que Serbia contó con el apoyo de Rusia”, asegura Bargués. “Serbia ha sido anti OTAN tradicionalmente, pero en los últimos años el país está consolidándose como candidato a entrar en la Unión Europea, lo que ha hecho que adopte una postura más equidistante y ambivalente con respecto a Rusia”, explica Bargués.

esglobal - 3 d’ag. 2023

El auge de las tensiones geopolíticas alimenta los arsenales nucleares

El número de armas nucleares operativas en el planeta aumentó en 2022, esta es una de las conclusiones más destacadas del informe anual del Stockholm International Peace Research (SIPRI), publicado recientemente. De acuerdo con el informe, el incremento de este tipo de armamento se debe al auge de las tensiones geopolíticas que vivió el planeta en 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania a la cabeza, pero sin olvidar otros focos como los que se experimentan en Asia. En una línea similar se ha manifestado a esglobal Pol Bargués, investigador del CIDOB, quien además del conflicto entre Kiev y Moscú señala “el aumento de la rivalidad entre China y Estados Unidos”.

Catalunya Ràdio - 1 de juny 2023

Conflicte a Kosovo: ningú està disposat a cedir

Els governs de Kosovo i Sèrbia s'acusen mútuament d'atiar la tensió, després que la investidura de quatre alcaldes albanesos en municipis del nord hagin fet desencadenar les escenes de violència més greus dels últims temps. Els serbis, que són majoria en aquesta zona, però minoria a la resta del país, van boicotejar les eleccions locals del mes d'abril. Els comicis van tenir una participació molt baixa, només van acudir a les urnes el 3,5% dels electors, i els serbis ara no reconeixen com a legítims els nous batlles. Malgrat l'actual incertesa, l'investigador del CIDOB, Pol Bargués, diu a Catalunya Ràdio que no hi ha risc de l'esclat d'una crisi més greu: "Hi ha molts esforços perquè això no passi: per part de la Unió Europea i de l'OTAN, que ja ha dit que enviarà més reforços. Però sí que ha escalat més del compte. Hi ha hagut molts ferits i escenes de violència molt greus, i això sí que no estava previst."

RNE - 30 de maig 2023

Pol Bargués: “La Unión Europea apuesta por el diálogo y la normalización de las relaciones entre Kósovo y Serbia porque no desea un nuevo conflicto en los Balcanes”

La OTAN ha ordenado reforzar su presencia en el norte de Kosovo, debido a los enfrentamientos entre la población de origen serbio y albanés. Hay medio centenar de heridos, entre ellos soldados italianos y húngaros de este batallón de la Alianza. Analizamos lo que está pasando en la zona con Pol Bargués, investigador sénior de CIDOB. “Este último episodio de protestas tiene como trasfondo las elecciones municipales en el norte de Kosovo que no fueron reconocidas por los partidos serbios que decidieron no concurrir a las mismas. Solamente se presentaron partidos pro-albaneses, y la participación fue muy baja, de apenas el 3%”.

Esglobal - 10 d’abr. 2023

Guía: cómo preparar a los ciudadanos para la guerra híbrida

La guerra híbrida tiene muchas caras: acciones militares encubiertas, ciberataques, fake news, presiones económicas… La desinformación es una de las múltiples facetas que esconden las amenazas híbridas, pero los ciudadanos pueden protegerse de sus nocivos efectos. Pol Bargués, investigador senior del Área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB y coeditor del informe ‘Amenazas híbridas, orden vulnerable’, explica que la educación y la formación son un paso importante, pero “no son la respuesta definitiva”. Este investigador recuerda que el problema existe en sociedades con buenos índices de educación académica y detecta otros factores de riesgo: “cuando una sociedad está más apática, siente desafección política y está menos cohesionada existe un peligro mayor de que se extiendan las campañas de desinformación”. Bargués cree que “algunas prácticas del neoliberalismo fomentan esta apatía de la población hacia las instituciones democráticas y es clave revertir esta tendencia”. En definitiva, considera que, en una sociedad más estable, “las amenazas híbridas relacionadas con la desinformación no tendrían tanto recorrido” y pone el ejemplo de cómo “Rusia invierte mucho en publicar noticias para que la población en los Balcanes desconfíe de la UE”. Bargués reconoce que “es difícil medir el impacto concreto de estas campañas, pero en las encuestas de cada año va bajando la consideración que tiene la población de esa región hacia la UE”.

Diari de Barcelona - 9 d’abr. 2023

El recel atlàntic cap a Pequín

La Xina està potenciant la seva importància a escala global i s’ha posicionat com a possible mediador a la guerra d’Ucraïna. Pol Bargués, investigador sènior de l’Àrea de Geopolítica Global i Seguretat del CIDOB, explica que el paper que està prenent la Xina podria comportar noves tensions amb els Estats Units: “Segurament no els agradaria aquest paper de la Xina [com a mediador], perquè voldria dir que la Xina tindria un pes decisiu en com s’ha de fer la pau a Europa”. Bargués afirma que hi ha una tendència dels analistes a creure que als Estats Units, la gran preocupació de fons és la Xina i no Rússia, i que la guerra amb Ucraïna “l’únic que fa és distreure d’aquesta preocupació”. “Estan en una rivalitat constant, es veu, per exemple, en l’Indopacífic, una regió que es va inventar Estats Units per evitar que la Xina pugui expandir-se”, puntualitza. L’investigador comenta que “la rivalitat entre els Estats Units i la Xina fa que hi hagi dos models globals”, i en un món creixentment globalitzat, això fa que hi hagi crisis. Així i tot, “no és que la interconnexió sigui el problema, també obre la possibilitat de vies diplomàtiques que ajudin a cultivar la pau”, subratlla.

Diari de Barcelona - 6 d’abr. 2023

La militarització d'Europa acosta la pau a Ucraïna?

A partir del final de la guerra freda es va plantejar la dissolució de l’OTAN com a aliança de defensa, ja que no existien amenaces que li donessin sentit, detalla Pol Bargués, investigador sènior de l’Àrea de Geopolítica Global i Seguretat del CIDOB. Amb la invasió russa d’Ucraïna ara fa un any, “tots els que dubtaven si l’OTAN hauria de dissoldre’s comencen a opinar que s’ha d’augmentar la militarització”, afirma l’investigador. “Hi ha una percepció global, sobretot a Occident, que hi ha creixents amenaces: una d’elles perquè Rússia està sent més agressiu amb el seu veïnatge”, afegeix. En aquest context d’escalada militar, la pau sembla un escenari llunyà a Europa. “En el moment en què entres en una guerra és difícil pensar en una sortida que no sigui la defensa militar (...) tu perceps inseguretat per la teva banda i augmentes la seguretat i els de l’altre bàndol fan el mateix. Això provoca una desconfiança mútua que no és compatible amb la pau”, lamenta Bargués. “S’ha de buscar la responsabilitat dels polítics, també dels que donen suport a Ucraïna perquè també tenen la responsabilitat de trobar com acabar amb el conflicte”, conclou l’investigador.

El Periódico - 19 de març 2023

¿La guerra de Ucrania ha matado al pacifismo?

Pol Bargués, investigador senior del Área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB, y autor del libro ‘La paz diferida’ (ICIP, 2021), sostiene que el movimiento pacifista se encuentra en estos momentos “un poco desorientado” porque ante una invasión “flagrante y con un discurso ruso muy belicista es difícil poder defender la posición de ‘ni un arma a Ucrania’”. “El movimiento pacifista defiende que nunca es el momento de la guerra y no tiene espacio aquí porque el discurso mayoritario es que Ucrania tiene derecho a defenderse”, subraya. La posición que ve a Rusia como una amenaza existencial con ambiciones expansionistas, es la que domina el discurso, explica Bargués, mientras que las voces más críticas que sin ser pacifistas piden buscar una negociación e intentar no escalar esta guerra son minoritarias. “Y esto es preocupante”, subraya. “Choca que la sociedad en este último año no haya sido más crítica cuando para nosotros, los europeos no hay un riesgo existencial inmediato”, subraya. Y respecto a las diferencias con la reacción a la invasión de Irak, afirma: “La invasión de Occidente a Irak fue una intervención para destituir a un régimen. Esto es diferente a apoyar el derecho de Ucrania a defenderse”.

ARA - 28 de febr. 2023

Un nou pas de la UE cap a l'autonomia militar: la compra conjunta d’armes

Brussel·les prepara un pla de compres anticipades d'armes similar al de les vacunes per potenciar la indústria armamentista europea. Des de l’inici de la guerra, el bloc comunitari ha enviat armes i munició a Kíiv amb una rapidesa, quantitat i conformitat sense precedents. I, ara, un any després de l’inici de la guerra, està disposat a fer un pas més enllà: comprar de manera conjunta equips militars i encomanar a Brussel·les que coordini un creixement accelerat de la indústria militar europea per continuar armant les tropes ucraïneses. “Ja no estem parlant de subministrar equips militars que ja tenim, sinó de crear una maquinària al servei d’aquesta guerra. Això suposa una altra escalada en el conflicte”, apunta Pol Bargués, investigador principal de l’àrea de Geopolítica Global i Seguretat del CIDOB.

Catalunya Informació - 19 de febr. 2023

15 anys de la independència de Kosovo

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, explica els motius pels quals Kosovo no aconsegueix el ple reconeixement internacional: “La majoria d'estats que no reconeixen aquesta independència, com Espanya, ho fan per evitar aquestes comparacions internes. Si reconeguessin Kosovo i la seva independència unilateral voldria dir que també es podrien avenir a reconèixer un territori dins d'Espanya, com Catalunya o el País Basc, que pogués fer aquesta independència unilateral”. I, pel que fa a les recents tensions als Balcans, afegeix: “Aquestes escalades sempre es produeixen i mai es poden controlar del tot. Això, en un context com l'actual amb la guerra d'Ucraïna, ho fa encara més perillós i més preocupant per a la Unió Europea, perquè no es vol un altre conflicte obert a Europa”.

ABC - 23 de gen. 2023

La energía se convierte en el arma decisiva en el polvorín de los Balcanes

La guerra de Ucrania es un triste recordatorio de que los conflictos pueden resurgir en cualquier momento en Europa, y en los Balcanes occidentales la escalada de tensión de finales de 2022 es vista como una de las más graves de los últimos años. Por eso, Bruselas ha abandonado ‘la somnolencia estratégica’ con respecto a esta región y no ha parado de hacer guiños en torno a la energía para mantener el control político de la zona. Demostrando en el proceso, como afirma Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, “que la UE ‘no tiene rival’ en la región. Al tiempo que admite su preocupación por las protestas violentas en el norte de Kosovo, por el refuerzo de la presencia del grupo Wagner en Serbia, o por la decisión del presidente serbio, Aleksandar Vucic, de poner al ejército del país en estado de alerta máxima, en diciembre. Entre tantos desafíos, la UE – que representa casi el 70% del comercio de mercancías de la región – debe mostrarse más decidida que nunca a ganarse a los Balcanes”. Para Bargués eso se conjuga con los intentos de adhesión a la UE, pero esto es un proceso largo y complejo, “por lo que se intenta con paquetes de ayuda, durante estos meses, frenar la crisis energética y económica. Para que no haya dos frentes abiertos. Ya tienen bastante con el de Ucrania”.

El Confidencial - 14 de des. 2022

La diplomacia mercenaria de Putin: ¿qué hace Wagner en el flanco más vulnerable de Europa?

El Grupo Wagner ha anunciado su presencia en Serbia en medio de la escalada de violencia con Kosovo y los intereses de Rusia por desestabilizar los países de los Balcanes. “Las relaciones entre el Kremlin y Belgrado son muy directas y sus influencias también. Por ejemplo, Serbia tiene un trato preferente con Rusia en lo que es el gas y Serbia condenó pero no aplicó sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania”, explica Pol Bargués, investigador principal de CIDOB. No obstante, Serbia no es un títere de Rusia ni quiere serlo. El presidente serbio, Alexandr Vucic, “ha sido pragmático durante los últimos años y ha tratado de cooperar con Rusia, China, y al mismo tiempo avanzar hacia la UE. En momentos tan divisivos como los actuales, sin embargo, Serbia deberá escoger de qué lado está. Así se lo dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea”, señala Bargués.

Catalunya Informació - 22 de nov. 2022

Pol Bargués: “Hi ha molts esforços posats als Balcans precisament perquè no es vol una altra guerra les portes d’Europa”

Entrevista a Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, arran de la polèmica de les matrícules entre Sèrbia i Kosovo: “Ara és un moment molt delicat on hi ha molts esforços posats en aquesta regió precisament perquè no es vol una altra guerra a les portes d’Europa, i aleshores són una sèrie de gestos, que poden ser simbòlics, però que poden anar escalant i anar generant més tensions i que en algun moment pugui haver un esclat de violència”. I matisa: “Hi ha molts esforços per part de la Unió Europea, molta atenció internacional, també per part dels Estats Units, i això fa que d’alguna manera, tot i que es puguin escalar aquestes tensions, no hi hagi un risc real de violència a gran escala. Sempre poden haver-hi petits episodis, evidentment lamentables, però realment s’estan fent molts esforços perquè això sigui controlable i perquè es pugui anar mediant i avançant en la resolució d’aquest conflicte”.

Cadena SER – Matinal - 23 d’oct. 2022

Pol Bargués: “Se está priorizando una UE más defensiva y esto puede ser peligroso”

Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, reflexiona sobre las transformaciones de la política exterior europea como resultado del cambio general de paradigma en las relaciones internacionales: “La UE se encuentra en un dilema bastante profundo, que es cómo puede seguir promoviendo normas y valores liberales o democráticos en un mundo que a veces no quiere o no opta por los mismos valores o por la cooperación en las normas y las instituciones internacionales. En los últimos años ha habido amenazas híbridas, sobre todo por parte de Rusia, también la invasión en Ucrania y previamente en Crimea, y esto se responde muchas veces en Europa con una escalada belicista en cuanto al diálogo y en cuanto a la acción. Se está priorizando una UE más defensiva y esto puede ser peligroso, debe haber siempre un momento de distensión o de pensar en la paz que de momento no se está produciendo”.

RTPA – La buena tarde - 11 d’oct. 2022

Pol Bargués: “Los ataques híbridos nos hacen ver que, incluso en tiempos de paz, hay zonas de conflicto”

Entrevista a Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, con motivo del lanzamiento del CIDOB Report Amenazas híbridas, orden vulnerable: “Las amenazas híbridas combinan la utilización de tácticas o de métodos convencionales, como serían un ejército regular o tanques, con la utilización de tácticas no convencionales, como ciberataques o sabotajes en centrales eléctricas o de energía, para desestabilizar al enemigo. Se empezó a discutir sobre este concepto en la década de los años 2000, cuando las guerras estaban cambiando y ya no solo se utilizaban estas armas convencionales, sino también este otro tipo de armas, mucho más sutiles, pero también dañinas. Pero hoy en día estamos viendo cómo también se utilizan en tiempos de paz, y no solo entre estados que están en guerra. La desinformación, los ciberataques, los sabotajes a infraestructuras críticas suceden entre estados que no están en conflicto, difuminando esta frontera que hasta hace años teníamos muy clara entre la guerra y la paz. Hoy en día los ataques híbridos nos hacen ver que, incluso en tiempos de paz, hay zonas de conflicto”.

Catalunya Ràdio – Catalunya Migdia - 30 de set. 2022

Com aconseguir la independència? Referèndums acordats o no, o guerres

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, analitza la situació a Kosovo després que el 2008 el parlament declarés unilateralment la independència respecte a Sèrbia, país amb el qual manté un diàleg obert per normalitzar les relacions des de fa 11 anys: “Estem avui en una fase avançada d’aquest diàleg, però estancada alhora. Avançada perquè ja no hi ha violència, no hi ha confrontació, tot i que sí que hi ha tensions. Però està encallada perquè encara Sèrbia no ha reconegut Kosovo com a estat independent, ni sembla que ho farà aviat, i Kosovo continua privat d’aquesta sobirania plenament reconeguda internacionalment”. “Quan parles amb qualsevol polític, amb l’elit sèrbia, tothom reconeix que Kosovo està perdut per Sèrbia. Molts pocs kosovars volen tornar a formar part de Sèrbia. Reconèixer-ho públicament seria un suïcidi polític, però en la pràctica ja veuen que se’ls hi està marxant, o ja ha marxat”, afegeix.

Cuatro – Cuatro al día - 18 de set. 2022

Héctor Sánchez Margalef: “Los partidos de extrema derecha tensionan el sistema porque lo ponen delante de sus contradicciones”

Héctor Sánchez Margalef, investigador de CIDOB, analiza el auge de la extrema derecha en Europa con motivo de las elecciones legislativas suecas e italianas: “Las elecciones parece que se disputan en el marco mental que fijan este tipo de partidos”. “Los partidos de centroderecha tradicionales ven que o blanquean esta opción y, por tanto, la presentan como socio de coalición legítimo para gobernar, o tienen difícil volver a gobernar”, afirma el experto. Y añade que este tipo de partidos “tensionan el sistema porque lo ponen delante de sus contradicciones y en estas contradicciones la extrema derecha ha sabido explotarlas”.

El Temps - 12 de set. 2022

Kosovo i Sèrbia: pau impossible, guerra improbable

“Ara, Kurti vol tractar Sèrbia de tu a tu i això suposa un canvi en la relació”, relata Pol Bargués, investigador principal del CIDOB. Segons Bargués, que s’hagi arribat al pacte perquè els dos territoris es recondeixin mútuament els documents d’identitat és una bona notícia per a la regió. “Sembla que es fan passos cap a l'estabilitat i cap a la normalització d'aquestes relacions”, explica l'investigador del CIDOB. A més a més, afegeix que l'acord és especialment important, “perquè es tracta del primer entre aquests dos dirigents —Aleksandar Vučić i Albin Kurti—, dos líders molt forts”.

El Temps - 9 de juny 2022

Pol Bargués: “Occident ha perdut la força que tenia per liderar processos de pau”

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, analitza la crisi de la pau liberal arran del llançament del seu llibre La paz diferida (ICIP, 2021): “Si abans la pau es relacionava amb un valor liberal, amb una estabilitat i unes institucions democràtiques, en el moment en que això falla, la pau ja no té un horitzó i no saps com la pots construir. Sempre que es parla de pau, genera sospites de quina pau vols imposar. Hi ha una pèrdua de confiança generalitzada. Les Nacions Unides ja no parlen avui de fer una pau liberal o democratitzar. Parlen de sostenir la pau i gestionar un procés de conflicte. És una cosa menys ambiciosa i molt més humil. On no hi ha una idea clara de què vol dir fer la pau”.

324 – Més 324 - 17 de maig 2022

Pol Bargués: “Tenim unes Nacions Unides bloquejades pel Consell de Seguretat”

Entrevista a Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, arran del llançament del seu llibre “La paz diferida. Diferencia, resiliencia y crítica en las intervenciones Internacionales”, editat per l’ICIP: “Fa molts anys que es reclama que es reformi Nacions Unides, i sobretot el Consell de Seguretat, perquè aquells que tenen el poder poden vetar qualsevol decisió, i això fa que sigui impossible que l’ONU condemni aquesta guerra perquè hi ha Rússia al Consell de Seguretat. Zelenski és l’últim que ho demana perquè hi ha molts que ho han fet al llarg d’aquests anys perquè realment tenim unes Nacions Unides que estan bloquejades pel Consell de Seguretat”.

infoLibre – Tinta Libre - 15 d’abr. 2022

Imaginar la paz en Ucrania

Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, analiza los posibles escenarios para la construcción de la paz en Ucrania en este artículo para infoLibre: “Un mes después del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania, la paz es todavía inimaginable. No solo porque las negociaciones diplomáticas avanzan lentamente, con las posiciones todavía alejadas, a pesar de que Ucrania haya confirmado que desestima entrar en la OTAN. También porque tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelenski piensan que el tiempo juega a su favor en esta guerra. El primero porque entiende que los ucranianos se cansarán de resistir y de ver a su pueblo sufrir; el segundo porque cree que las sanciones contra Rusia ahogarán su economía y el pueblo y los soldados rusos se cansarán de atacar”.

Ara - 4 d’abr. 2022

Còmoda victòria del populista Vucic a Sèrbia

“Tot i venir del partit nacionalista de dretes, Vucic s'ha caracteritzat pel seu pragmatisme: s'ha situat al centredreta i s'ha erigit en un líder fort que aporta estabilitat al país. Projecta una imatge de serenor que fa que els serbis li facin confiança”, explica Pol Bargués, investigador principal del CIDOB. En el context de la guerra d’Ucraïna, Bargués explica que Vucic “és un aliat de Rússia, encara que ha condemnat la invasió d'Ucraïna i defensa la integració de Sèrbia a la UE, i es mostra a favor del diàleg amb Kosovo tot i que diu que és part de Sèrbia”.

Ràdio 4 – Són 4 dies - 5 de març 2022

Processos de pau en conflictes internacionals

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, reflexiona sobre les possibles vies per a la pau al conflicte d’Ucraïna: “Hi ha dues maneres bàsiques d’aconseguir la pau. Una és que hi hagi una pau dels victoriosos, una pau per imposició, i això seria, per exemple, si s’haguessin rendit els ucraïnesos, si Rússia hagués guanyat o si haguessin aconseguint entrar a Kíiv des del primer moment, però aquesta pau no s’ha aconseguit per ara, que és una pau d’imposició, una pau guanyant la guerra. Hi ha altra manera de fer la pau, que seria una pau mediada, a través d’un actor extern, a través de Nacions Unides o de la Unió Europea, que és quasi impossible perquè Rússia forma part del Consell de Seguretat i té dret a veto. Llavors, qualsevol resolució de les Nacions Unides, Rússia la pot vetar. I la Unió Europea i l’OTAN en aquest cas, des del primer moment, s’han posicionat a favor d’Ucraïna i són part del problema segons Rússia. Per tant, és molt difícil que hi hagi un tercer actor que pugui mediar i que pugui començar un procés de pau. Per tant, és una pau on o bé es guanya, per un dels dos bàndols, o sembla impossible que hi hagi un mediador”.

Ara - 11 de febr. 2022

Com seran les guerres del futur?

Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, reflexiona sobre les característiques de les anomenades ‘guerres híbrides’, a les quals: “No està clar qui hi ha darrere. Per exemple, en un atac cibernètic, s'assenyala Rússia. Però, qui? El Kremlin, una organització criminal? En les guerres tradicionals era fàcil de saber perquè era clar de qui eren els tancs o qui havia fet la declaració de guerra”.

Newtral - 11 d’oct. 2021

El “cambio de paradigma” en la UE y las crisis de 2008 y 2015 frenan la ampliación hacia los Balcanes

Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, analiza las diferencias entre la ampliación de la UE hacia el este en 2004 y el proceso de adhesión de los Balcanes Occidentales. Según Bargués, la primera llegó “en un momento de confianza en la UE y de bonanza económica, cuando se creía que expandirse era positivo”. Pero a partir de 2007 empiezan a surgir voces que creen que ya hay demasiados miembros. “Esto implica más dificultad para llegar a consensos y más inestabilidad”, apunta el experto, quien remarca que, además, desde entonces Europa se ha enfrentado a la crisis económica de 2008 y a la crisis de los refugiados de 2015, sin contar con el Brexit y la pandemia.

Diari de Barcelona - 11 de set. 2021

20 anys després de l’11-S: guerra impossible, pau improbable

Dues dècades més tard dels atacs terroristes de l’11 de setembre (11-S) de 2001, el president dels Estats Units ha pres dues decisions altament simbòliques: la retirada de les tropes de l’Afganistan i el cessament de les operacions de combat estatunidenques a l’Iraq. Amb aquestes dues decisions, Joe Biden posa fi a l’anomenada 'guerra contra el terror', iniciada per George W. Bush. El primer objectiu dels Estats Units es va dur a terme el maig del 2011 amb l’assassinat del màxim dirigent d’Al-Qaida, però podem dir el mateix dels altres objectius de la 'guerra contra el terror'? S’ha afeblit el terrorisme transnacional? De què van servir les intervencions internacionals a l’Afganistan i l’Iraq? Els investigadors CIDOB Ana Ballesteros, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Carme Colomina i Eduard Soler Lecha donen resposta a aquestes preguntes.

Revista 5W - 29 de jul. 2021

Tragedias humanitarias y conflictos ininterrumpidos en tiempos de la covid-19

“Cuando estalló la pandemia, la ONU lanzó un llamamiento a un alto al fuego mundial para poder ayudar a gestionar la emergencia sanitaria. No solo duró poco tiempo, sino que el coronavirus ha diezmado algunas zonas en conflicto y ha agravado todo tipo de crisis humanitarias. El fin de la pandemia no traerá esperanza salvo que, al mismo tiempo, se logren avances en la seguridad sanitaria y alimentaria, en la armonía social, en la gestión de la movilidad y en los procesos de paz” Pol Bargués y Sergio Maydeu, coautores del CIDOB Report ‘Geopolítica de la salud’.

Mataró Audiovisual – Cruïlla d’Europa - 8 de juny 2021

Bòsnia, la guerra que no ens van explicar

Diàleg entre Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, Joan Salicrú, periodista i autor de “Bòsnia, la guerra que no ens van explicar”, i Edin Kapić.

Levante - 25 d’abr. 2021

Las nuevas adhesiones a la UE, una cuestión a la espera

La falta de avances democráticos en varios territorios balcánicos, sumada al cansancio dentro del ente europeo, dificultan aún la entrada de hasta seis países prometida por Bruselas en 2003. Lo analiza Pol Bargués, investigador principal de CIDOB.

Sàpiens - 23 de des. 2020

Pol Bargués: “L’ONU ha entès que la pau no es pot imposar”

Aquest 2020 s’ha commemorat el 75è aniversari de la creació de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). L’investigador del CIDOB Pol Bargués, especialitzat en construcció de pau i relacions internacionals, fa balanç de la controvertida trajectòria d’aquest organisme i explica cap on va aquesta institució perquè sigui útil en el segle XXI.

Público - 2 de des. 2020

Atrapados en la frontera entre Bosnia y Croacia

“25 años después de los Acuerdos de Paz de Dayton, Bosnia tiene nuevos retos por delante. Desde que Italia cerró la frontera por mar con Libia, se ha convertido en la principal ruta terrestre de migrantes que quieren acceder a la Unión Europea y acoge a los miles que no logran entrar” Pol Bargués, investigador principal de CIDOB.

La Vanguardia - 29 d’oct. 2020

El mundo en 2030: Multilateralismo vs populismo nacionalista

Pol Bargués-Pedreny, investigador del CIDOB, apunta que “el mundo actual tiene poco que ver con el período de entreguerras del siglo XX (años 20 y 30)”. Este experto añade que “entonces los países salían de la Primera Guerra Mundial y ahora no estamos en una situación de postguerra”. Más allá de la ausencia de un escenario bélico o postbélico global, este analista también señala otra diferencia importante: “entonces había dos proyectos políticos que dominaban el imaginario de la gente: el liberalismo y el socialismo. Eran dos opciones reales que dividían a la población, pero hoy no hay ideologías que puedan movilizar a las masas, ni ideales, ni conciencia de clase ni utopías”. Y concluye su cuestionamiento a este paralelismo histórico señalando que “las dos principales amenazas no provienen tanto de proyectos nacionalistas, capitalistas o socialistas de otros estados, sino del coronavirus o de los efectos del cambio climático”.

ethic - 25 de set. 2020

La ONU a los 75: hacia un nuevo multilateralismo

“La ONU ha vivido dos grandes momentos de aprecio y euforia, y los dos fueron con motivo del fin de una guerra. Sin embargo, en 2020, sin un líder o un ganador claro, la incertidumbre se apodera de las relaciones internacionales. ¿Vuelve la desconfianza de la guerra fría?” Pol Bargués, investigador principal de CIDOB.

Ara - 20 de set. 2020

L’ONU celebra 75 anys ferida per l’‘America first’

L’òrgan arriba debilitat per la crisi de la multilateralitat i amb la pandèmia i el canvi climàtic com a grans reptes. Pol Morillas, director del CIDOB, i Pol Bargués, investigador del CIDOB y coordinador de l’informe ‘L’ONU als 75: Repensant el multilateralisme’, analitzen l’estat en què arriba l’organisme al seu 75è aniversari.

La República - 12 de set. 2020

“Europa ha externalitzat les fronteres”

Els Balcans busquen el seu lloc a Europa. Pol Bargués, investigador principal del CIDOB, analitza l’endarreriment de l’entrada d’aquests països a la Unió Europea.

Strategic Europe - 18 de des. 2019

The Hopes and Frustrated Expectations of COP25

“For most policymakers and experts who took part in the COP25, the summit’s outcomes are insufficient. The protesters and critics who followed the summit from outside are even more frustrated” Pol Bargués-Pedreny, researcher at the Barcelona Centre for International Affairs.

Catalunya Ràdio – Mapamundi - 21 de gen. 2019

Kosovo, un país que no ho acaba de ser

El bloqueig del reconeixement internacional condemna Kosovo. I, tot i els intents, les relacions entre aquest estat i Sèrbia no s'acaben de normalitzar. La creació de l’exèrcit kosovar va ser interpretada com una provocació a Sèrbia que, poc abans, havia vetat l'entrada de Kosovo a l’Interpol. Ho analitza Pol Bargués, investigador del CIDOB.

Catalunya Ràdio - 15 de des. 2018

Kosovo crea el seu exèrcit

Kosovo aprovarà aquest divendres la creació del seu nou exèrcit. El Parlament de Pristina donarà llum verda al procés de transformació de les actuals forces de seguretat en un cos militar. És un pas més en l'assumpció de la plena sobirania d'aquest estat, que va declarar la seva independència fa 10 anys. El nou exèrcit, però, ha provocat recels a Sèrbia.

RNE – Cinco continentes - 9 de maig 2019

Las aspiraciones de Serbia y Kosovo de entrar en la UE

La semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel se reunieron en Berlín con los gobernantes serbio y kosovar, así como los de otros países balcánicos, en una cumbre que trataba de acercar posturas de cara a las intenciones de ambos territorios de integrarse en la Unión Europea. Hablamos del dilema kosovar con Pol Bargués, investigador de CIDOB.

RTVE.es - 24 de febr. 2023

Reconstruir cuando aún caen las bombas: soluciones de emergencia para los nuevos cimientos de Ucrania

“Las personas durante la guerra no solo son víctimas que sufren y mueren, sino que también viven. En condiciones muy extremas, pero viven. Y eso es lo que la reconstrucción [en tiempos aún de conflicto] permite lograr: que esa vida sea más digna”, señala Pol Bargués, investigador principal de CIDOB, quien recuerda que la reconstrucción no solo es material, sino que debe ser también socioeconómica y cultural. Pero la reconstrucción no se limita a las zonas controladas por el gobierno ucraniano, sino que Rusia también inicia la reconstrucción de las zonas que ha ocupado, como es el caso de la ciudad portuaria de Mariúpol. “Todo lo que se gane en tiempos de guerra va a ser más fácil de negociar en tiempos de paz. Por eso, si está todo rusificado, será más fácil que Rusia pida quedarse con ese territorio en unas futuras negociaciones”, explica Bargués. Se trata de “ganar territorios y ciudades en tiempos de guerra para que puedan ser tuyas en tiempos de paz”, añade. “Muchas partes dentro de las ciudades también cambiarán de uso. Nuevos montes y parques que se crearán encima de los escombros de antiguos edificios y viviendas, o lugares de viviendas provisionales durante la guerra que se volverán nuevos asentamientos permanentes donde crecerán barrios nuevos”, concluye el investigador.

la Sexta – la Sexta Noticias - 25 de febr. 2023

Así han sido los pocos e ineficaces intentos por alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania

“No solo los dos bandos creen que pueden ganar esta guerra militarmente, sino que los que apoyan a Ucrania también piensan que se puede ganar”, comenta Pol Bargués, investigador principal del área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB. El papel de Naciones Unidas también se ha visto diezmado, precisamente, por su infraestructura interna de funcionamiento. “El Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado por Rusia y China”, añade el experto.

elDiario.es - 26 de febr. 2023

Cómo se construye la paz en una guerra

¿Cómo acaba una guerra? “Principalmente hay dos opciones: por un lado, las guerras acaban con una ‘paz de los victoriosos’ que significa que uno de los dos bandos derrota militarmente al otro e impone los términos de la paz. Esto fue así, por ejemplo, en las dos guerras mundiales o en la guerra civil española”, dice Pol Bargués, investigador principal de CIDOB. Sin embargo, explica que en la actualidad son más habituales los finales negociados –por ejemplo, un alto al fuego o un acuerdo político–, “en parte, por la internacionalización de los conflictos e incidencia de organismos internacionales como la ONU u otras potencias, que pueden ejercer presión para que se negocie el fin de la guerra”. “Tanto ucranianos como rusos piensan hoy que pueden ganar esta guerra militarmente y por lo tanto la guerra se alarga y las negociaciones de paz se hacen inimaginables”, dice el investigador, que resume así la posición actual de ambos bandos. “También la UE y la OTAN están convencidos de que Ucrania puede vencer militarmente a Rusia”. “Tarde o temprano debe conseguirse un acuerdo como el de Minsk, auspiciado por diferentes actores internacionales y que se vea como un compromiso entre Rusia y Ucrania y no como una imposición del uno al otro”, concluye Bargués.

European Council Library Blog - 25 de gen. 2023

Think Tank Review January 2023

The European Council Library Blog gathers two CIDOB publications in its monthly compilation of EU-related papers published by think tanks across the world: ‘Time to Re-engage with Kosovo and Serbia: Strengthening EU Foreign and Security Policy amidst Internal Contestation’, co-authored by Pol Bargués, Assem Dandashly, Hylke Dijkstra and Gergana Noutcheva in the framework of the JOINT project; and ‘China's geoeconomic strategy and its implications for Europe. A view from Barcelona’, a monograph edited by Patricia García-Durán and Marc Ibáñez.

El Confidencial - 18 de maig 2023

Adiós a los tiroteos: el país con más armas de Europa no quiere convertirse en el próximo EEUU

En menos de 48 horas, dos tiroteos acabaron con la vida de 17 personas y otras 21 resultaron heridas en Serbia. El presidente, Aleksandar Vučić, ha llamado a “un desarme casi completo” de la población en el plazo de un mes. “A pesar de que las armas siempre han sido importantes para la población serbia, no ha habido muchas matanzas en la historia más reciente del país”, apunta Pol Bargués, investigador senior de CIDOB especializado en los Balcanes. “Cuando ha habido estos dos episodios, las medidas de la acción del Gobierno y las promesas de hacerlo han sido muy grandes. La respuesta de desarmar a todo el país ha sido contundente, tanto por parte del Gobierno como de la sociedad”, añade el experto. La tradición histórica y las guerras que atravesaron la región han generado que la población siga manteniendo vínculos con las armas. Pero, al menos, la tragedia de Serbia ha servido para que otros países tomen conciencia. El ministro del Interior montenegrino, Filip Adzic, pidió el pasado lunes a los ciudadanos que entreguen sus armas; e incluso Bosnia ha expresado sus condolencias a la nación vecina, pese a su histórica rivalidad. Serbia y la región parece que “empieza a dejar sus fantasmas atrás”, concluye Bargués.