Accés a l’habitatge per a sol·licitants d’asil: trajectòries i reptes

Quines són les condicions d’accés a l’habitatge dels sol•licitants d’asil a Catalunya? Quines mesures caldria prendre per tal d’evitar situacions de sensellarisme i precarietat residencial? Presentació dels resultats del projecte “Casa nostra, casa vostra”? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol•licitants d’asil i refugiats a Catalunya.

ACTIVITAT REALITZADA
25 de febrer 2020 - 15:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB en el marc del projecte “Casa nostra, casa vostra”?, realitzat amb el suport de “la Caixa” i amb la col•laboració de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP)

COL·LABORADORS (5):

Objectiu

Les sol·licituds d’asil a Espanya han augmentat de 2.588 el 2012 i 5.947 el 2014 a 14.785 el 2015, 15.755 el 2016, 36.610 el 2017, 54.060 el 2018 i 118.264 el 2019. Aquest augment, així com la falta de previsió per part de l’administració, han portat a importants endarreriments en els procediments d’asil i, sovint, al col·lapse del sistema estatal d’acollida. En aquest context, l’encariment dels preus del lloguer i la doble discriminació que pateixen els sol·licitants d’asil (per origen, però també degut a la seva precarietat legal) han convertit l’habitatge en un dels principals obstacles per a la seva acollida i integració. 

En aquest seminari, es presentaran els resultats preliminars del projecte “Casa nostra, casa vostra”? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya. En concret, l’objectiu és compartir els primers resultats de l’Enquesta Casasil per a discutir-los conjuntament amb els principals actors implicats, especialment entitats socials i administracions. La discussió se centrarà en tres qüestions: 1) quines són les condicions d’accés a l’habitatge dels sol·licitants d’asil a Catalunya; 2) quins són els factors que expliquen aquestes condicions; i 3) quines mesures caldria prendre, especialment per tal d’evitar situacions de sensellarisme i precarietat residencial. 

Arxius

Accés a l’habitatge per a sol·licitants d’asil: trajectòries i reptes ACTIVITAT REALITZADA

15:00h Presentació de la Recerca “Casa nostra, casa vostra?”

Blanca Garcés, coordinadora de recerca, CIDOB

15:15h Presentació de l’Enquesta Casasil

Olatz Ribera, investigadora, CIDOB

Carlos Delclós, investigador postdoctoral, IGOP

 

15:45h Discussió conjunta amb representants d’entitats socials i administracions

16:30h Conclusions