¿«Casa nostra, casa vostra»?

Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

Duració: 2018-2020 (Finalitzat) Pressupost: 85.993,31 €

Objectius

L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes del nostre sistema d'acollida per a refugiats. Aquest projecte ha aportat una doble contribució. A nivell acadèmic, el projecte ha contribuït l’anàlisi i debat teòric sobre les trajectòries d'integració de sol·licitants d'asil i Refugiats, Introduint una perspectiva multinivell que tingui en compte la interrelació entre estructures, polítiques i pràctiques i amb una mirada des del sud d’ Europa. A nivell social, el projecte ha pogut incidir tant en les polítiques d'acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques en l'àmbit de l'habitatge.

La investigació ha tingut nombrosos outputs que s'han publicat en temps real al web de CIDOB. En primer lloc, els principals resultats i recomanacions de polítiques públiques es van recollir a la Monografia CIDOB núm. 77 titulada «Casa nostra, casa vostra»? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya, així com en el capítol “Acceso a la vivienda y trayectorias residenciales de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional: el caso de Cataluña” inclòs en la publicació Sobre los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Informe Nacional para España, NIEM 2020.

D'altra banda, s'han elaborat dos articles acadèmics: “Between discipline and neglect: The regulation of asylum accommodation in Spain”, coautorat per Lorenzo Gabrielli, Blanca Garcés-Mascareñas i Olatz Ribera-Almandoz i proposat a  la Journal of Refugee Studies; i “Our home, your home? The Precarious Housing Pathways of asylum seekers in Catalonia”, coautorat per Olatz Ribera-Almandoz, Carlos Delclós i Blanca Garcés-Mascareñas i proposat a Journal of Housing Studies. Tots dos articles estan actualment en procés de ser avaluats per a la seva publicació.

Una altra de les contribucions principals del projecte ha estat l'organització de dos seminaris de treball que han servit com a espais de debat per als principals actors implicats, des d'administracions públiques i personal tècnic en diferents programes d'acollida fins acadèmics experts en la matèria, entitats i moviments socials. Els seminaris es van titular: “Accés a l’habitatge per a sol·licitants d’asil: trajectòries i reptes”, celebrat presencialment a CIDOB el dia 25 de febrer de 2020, i “Migració i Sensellarisme: Escenaris durant i després de la pandèmia”, realitzat online el 24 de novembre de 2020. Les conclusions d'aquest últim seminari es publicaran pròximament en format de CIDOB Briefing al web de CIDOB.

A més, amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli, s’han elaborat diverses publicacions de divulgació en format curt, recollides en aquest apartat.

Àrees de recerca:
eldiario.es - 19 de juny 2020

El asilo confinado

“Lo que sí nos ha enseñado el contexto actual de pandemia es que cualquier política de salud pública o política social que quiera ser eficiente necesita la inclusión del conjunto de la población. Situaciones de hacinamiento, exclusión residencial o precariedad laboral no solo atentan contra los derechos de aquellos que las sufren sino que minan cualquier política que quiera reducir focos epidémicos o poner las bases para la convivencia social en contextos de crisis económica severa” Blanca Garcés, investigadora senior de CIDOB.

Europa Press - 20 de juny 2020

El 26% de refugiados en Catalunya ha dormido alguna vez en la calle, según un estudio de CIDOB

El 26,6% de refugiados en Catalunya ha dormido alguna vez en la calle, pese a existir un sistema de asilo estatal que incluye garantizarles condiciones materiales de vida suficientes, como marca la normativa europea; y un 7,6% de estos casos son familias con hijos menores, según un estudio del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

El País - 19 de juny 2020

La pandemia tensa las costuras del sistema de asilo

Quedarse sin techo ya era una realidad para ellos antes de la emergencia sanitaria –una encuesta de CIDOB con 300 solicitantes de asilo en Cataluña ha concluido que un 27% de ellos habían dormido en la calle–, y el estado de alarma agravó su precariedad. “Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, escribe la investigadora de CIDOB Blanca Garcés en un reciente artículo titulado El asilo confinado.

La Vanguardia - 17 de juny 2020

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido en la calle, según CIDOB

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido alguna vez en la calle desde que pisara suelo español por primera vez, y cada solicitante de asilo ha vivido de media en más de tres viviendas y en más de dos municipios cada año desde su llegada, según una encuesta diseñada por CIDOB. Se trata del estudio Casasil, “una fuente de información estadística” elaborada por CIDOB en el marco del ¿«Nuestra casa, casa vuestra»? Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña.

Diari Ara - 18 de juny 2020

Refugi sense casa

“El que ens ensenya el context actual de pandèmia és que qualsevol política de salut pública o política social que vulgui ser eficient necessita la inclusió del conjunt de la població”.

Ara - 19 de juny 2019

Som o no som país d’asil?

“Aquest dijous, dia mundial dels refugiats, recordarem els més de 68 milions de desplaçats al món, la xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial. Parlarem també de països com Síria o el Sudan del Sud i, una mica més a prop, potser també de Grècia o Alemanya. Costarà més parlar dels d’aquí, dels refugiats que ja han arribat i conviuen amb nosaltres. Seguim esperant els que havien de ser reubicats des de Grècia i Itàlia mentre ignorem els que ja hi són. Som o no som país d’asil?” Blanca Garcés, investigadora sènior i coordinadora de recerca del CIDOB.

PARTNERS: