Comerç Internacional i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una mirada des de Barcelona

Aquest seminari, organitzat conjuntament pel CIDOB i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), té com a objectiu oferir un mapa de les diferents estratègies de resiliència econòmica al món i el seu possible impacte sobre el comerç internacional. És resiliència sinònim de proteccionisme? Són necessàries noves polítiques industrials basades en subsidis i/o polítiques comercials agressives? Com pot Barcelona i la seva àrea d’influència protegir-se davant la competició entre els Estats Units i la Xina? Quina està sent la resposta de la Unió Europea?

ACTIVITAT REALITZADA
17 setembre 2021 - 09:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, Sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona, i online a través del canal de YouTube del CIDOB
ORGANITZAT PER: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

“Geopolítica i Comerç en temps de canvi” és una col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) que identifica els principals reptes en comerç internacional als quals s’enfronta Barcelona ​​com nòdul econòmic integrat en les cadenes de valor europees i globals. Les conclusions de la monografia, publicada al desembre de 2020 amb el suport de l’AMB, són clares: la pandèmia de la COVID-19 ha complicat un context econòmic mundial en què els diferents agents econòmics ja estaven lluitant per posicionar-se davant la digitalització de les economies. La tensió també afecta les grans potencies econòmiques, la creixent competició entre la Xina i els Estats Units s'ha plasmat en una guerra comercial i ha precipitat una crisi de l'Organització Mundial de Comerç. L’estabilitat de sistema de comerç internacional està en joc. 

Gestionar aquest context caracteritzat per la incertesa requereix resiliència, paraula a la qual al·ludeixen freqüentment els líders polítics. I és que aconseguir que un territori sigui capaç d’adaptar-se i sortir enfortit davant d’aquests reptes és l’objectiu dels diferents nivells de govern. Aquest és també l’objectiu d’aquest seminari del CIDOB: oferir a Barcelona, ​​tant a les seves administracions com als actors econòmics, un mapa de les diferents estratègies de resiliència econòmica al món i el seu possible impacte sobre el comerç internacional. És resiliència sinònim de proteccionisme? Són necessàries noves polítiques industrials basades en subsidis i / o polítiques comercials agressives? Com pot Barcelona i la seva àrea d’influència protegir-se davant la competició entre els Estats Units i la Xina? Quina està sent la resposta de la Unió Europea? 

Per respondre a aquestes preguntes i dibuixar el mapa d’estratègies de resiliència econòmica i el seu impacte sobre el comerç internacional, el seminari s’organitza en dues taules rodones. L’objectiu de la primera és debatre com les estratègies de resiliència que s'estan adoptant al món (fora de la Unió Europea) estan afectant el comerç internacional, i comptarà amb representants dels principals organismes internacionals. La segona, en la qual participaran representants de diferents organismes europeus, es centrarà en l'estratègia en l'àmbit comercial de la Unió Europea. La mirada des de Barcelona a les dues taules l’aportaran els representants de diferents actors econòmics de Barcelona i la seva àrea metropolitana, creant un ambient de debat glocal (global-local). Cada taula s’organitzarà amb intervencions inicials de 5 minuts seguides d’un debat amb tots els participants al seminari. Aquest s’iniciarà amb una ponència sobre els reptes als quals s’enfronta el comerç internacional. 

>> El seminari s’emetrà en streaming al canal de YouTube del CIDOB.

Vídeo

Participants

SPEAKERS

Elisa Carbonell

Elisa Carbonell

Directora general d’Internacionalització de l’Empresa, ICEX

Enrique Feás

Enrique Feás

Investigador sènior, Real Instituto Elcano

Antonio Fernández-Martos

Antonio Fernández-Martos

Cap d’Unitat, Multilateral Affairs and WTO, DG Trade, Comissió Europea

Patricia García-Durán

Patricia García-Durán

Professora d’Organització Econòmica Internacional, Universitat de Barcelona; investigadora associada, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Anabel González

Anabel González

Directora general adjunta, Organització Mundial del Comerç (OMC)

Oscar Guinea

Oscar Guinea

Economista sènior, ECIPE

Gary Horlick

Gary Horlick

Professor visitant, Yale Law School

Marc Ibáñez

Marc Ibáñez

Màster en Afers Globals, Yale University; assistent d’investigació, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Oriol Illa

Oriol Illa

Director de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Pol Morillas

Pol Morillas

Director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Fabrizio Opertti

Fabrizio Opertti

Gerent, Sector d’Integració i Comerç, Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) (vídeo)

Luisa Santos

Luisa Santos

Directora general adjunta, BusinessEurope

Antoni Segura

Antoni Segura

President, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Silvia Sorescu

Silvia Sorescu

Analista política, departament de Comerç i Agricultura, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Comerç Internacional i Estratègies de Resiliència Econòmica: Una mirada des de Barcelona ACTIVITAT REALITZADA

09:00h Presentació del seminari

Antoni Segura, president, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Oriol Illa, director de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

 

09:15h Ponència inicial

Gary Horlick, professor visitant, Yale Law School

09:30h Estratègies de resiliència i comerç internacional

Moderadora:   Patricia García-Durán, professora d’Organització Econòmica Internacional, Universitat de Barcelona; investigadora associada, CIDOB(Barcelona Centre for International Affairs)

Anabel González, directora general adjunta, Organització Mundial del Comerç (OMC)

Silvia Sorescu, analista política, departament de Comerç i Agricultura, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Fabrizio Opertti, gerent, Sector d’Integració i Comerç, Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) (vídeo)

Elisa Carbonell, directora general d’Internacionalització de l’Empresa, ICEX

11:00h Pausa cafè

11:40h Estratègies de resiliència i política comercial de la UE

Moderador:   Marc Ibáñez, màster en Afers Globals, Yale University; assistent d’investigació, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Antonio Fernández-Martos, cap d’Unitat, Multilateral Affairs and WTO, DG Trade, Comissió Europea

Luisa Santos, directora general adjunta, BusinessEurope

Oscar Guinea, economista sènior, ECIPE

Enrique Feás, investigador sènior, Real Instituto Elcano

13:10h Cloenda

Pol Morillas, director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)