Geopolítica i comerç en temps de canvi

Geopolítica i comerç en temps de canvi. Una mirada des de Barcelona

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Patricia García-Durán Huet i Eloi Serrano Robles (eds.)
Descàrrega

Monografia CIDOB nº 79 

El sistema de comerç global pateix una creixent inestabilitat derivada dels canvis en la geopolítica i la geoeconomia mundials. L’assertivitat de la Xina, la seva rivalitat amb els EUA, la reforma de l’OMC o l’autonomia estratègica de la UE són debats polítics amb importants implicacions econòmiques. Les economies locals, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona no és una excepció, depenen de les cadenes globals de valor. El creixement econòmic i la internacionalització depenen de l’estabilitat del sistema de comerç mundial, i la pandèmia del coronavirus ha accelerat l’impacte d’aquests canvis a llarg termini. Aquesta monografia identifica les oportunitats i els desafiaments a què s’enfronta l’economia mundial i com aquests poden repercutir en l’economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Consta de dues parts: a la primera s’analitza l’impacte de les cadenes de valor globals i europees des d’una perspectiva local i, a la segona, les principals fonts d’inestabilitat per al comerç internacional derivades dels canvis geopolítics i les conseqüències de la COVID-19.

ISBN: 978-84-92511-91-4

Paraules clau: comerç global; geopolítica; geoeconomia mundial; Covid-19; creixement econòmic; la Xina; els Estats Units; Espanya; UE; OMC; Amèrica Llatina; Carib

AMB Monografias

Contingut de la publicació

D.L.: B 3108-2021

AUTORS


  • Patricia Garcia Duran

    Patricia GARCÍA-DURÁN HUET

    INVESTIGADORA ASSOCIADA