Convocatòria d’articles per a joves investigadors. Anuari Internacional CIDOB 2021

L’Anuari Internacional CIDOB publica la segona convocatòria d’articles per a la seva 31ª edició de 2021

ACTIVITAT REALITZADA
5 d’abril 2021
ORGANITZAT PER: CIDOB

Objectiu

L’Anuari Internacional CIDOB (www.anuariocidob.org) és una publicació anual que des de 1990 publica el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), i que recull els principals debats i anàlisis de la política i les relacions internacionals contemporànies, i ofereix reflexions sobre el futur de la política i la societat internacionals. 

Novament, i amb la vocació de donar veus als joves investigadors i acadèmics, el CIDOB llança la 2ª edició de la Convocatòria d’Articles de Reflexió i Anàlisi de les Relaciones Internacionals, adreçada a estudiants, experts/es i analistes menors de 30 anys, amb vistes a fomentar una visió renovada dels reptes internacionals actuals. 

Temàtiques 

Els textos presentats haurien de reflexionar sobre un dels següents eixos temàtics: 

 • L’impacte de les noves tecnologies disruptives sobre lapolítica i la societat internacionals, en àrees com per exemple, la intel·ligència artificial i la innovació, el bon govern de les dades, la rivalitat digital entre les grans potències internacionals, la posició d’Europa, la ciber-seguretat i la ciber-vigilància, les xarxes socials, o la geopolítica de la innovació. 
 • Els principals reptes interiors i exteriors de la UE. En aquest apartat, buscarem abordar la situació econòmica i política de la UE després de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, amb peces que abordin les polítiques de recuperació econòmica i social, l’anàlisi de l’aplicació dels Fons de Recuperació, o els nous reptes de la política exterior i de seguretat comuna de la UE, en general, o vers a algunes zones geogràfiques específiques.
 • Ens interrogarem també sobre les noves i velles geopolítiques, que sorgeixen per la multiplicació dels actors internacionals i dels àmbits geogràfics i temàtic que s’internacionalitzen i que obren nous espais de rivalitat i competència en àrees com la de la salut i les vacunes, les noves fonts d’energia, els impactes del canvi climàtic, el control de les rutes i els recursos dels oceans, la cultura i l’oci o l’esport, per citar-ne tant sols alguns. 

Requisits dels textos presentats 

 • Tots els articles presentats hauran de ser originals i inèdits, i tenir una extensió màxima de 2.000 paraules.
 • Caldrà acompanyar el text d’un breu resum inicial (abstract,de 100 paraules) i d’una breu nota biogràfica de l’autor/a, que inclogui la data de naixement.
 • Les propostes hauran de ser enviades en català, castellà o anglès

  Calendari de recepció, selecció i publicació de textos 

 • 5 d’ abril de 2021: Datalímit de recepció dels textos.
 • 30 d’abril de 2021: Comunicació als autors/es del resultat de la selecció.
 • 30 de juny de 2021: Publicació dels articles en l’edició 2021 de l’Anuari Internacional CIDOB. 

Presentació dels originals 

 • Els textos originals hauran de presentar-se mitjançant un correu electrònic a l’adreça anuariointernacional@cidob.org incloent al títol del missatge el text “Convocatòria d’articles per a joves investigadors: Anuari Internacional CIDOB 2021” .
 • Cada autor/a podrà presentar un màxim de dos articles a la convocatòria. En cas de superar aquest límit, es valoraran únicament els dos primers rebuts i es descartaran els restants. 

Procés de selecció 

 • El Consell Editorial de l’Anuari Internacional CIDOB serà l’encarregat de seleccionar els articles guanyadors, tot reservant-se el dret de declarar desert el concurs un cop realitzat el procés d’avaluació dels originals rebuts.
 • Tots els autors i autores rebran un missatge de recepció de l’article i de notificació del resultat un cop finalitzat el procés de selecció. 

Publicació 

 • Els articles seleccionats seran publicats a l’Anuari Internacional CIDOB, una vegada hagin superat el procés de correcció i edició per part de l’equip editorial de CIDOB.
 • Els articles seleccionats, fins a un màxim de 3, es publicaran en l’edició en paper i digital de l’Anuari.
 • Els articles seran disseminats a través de la web del CIDOB i de les xarxes socials. 

Retribució 

 • El/la autor/a del text seleccionat rebrà una retribució de 250 euros bruts en concepte d’explotació de la obra.   

Requisits addicionals 

 • Els/les autors/es hauran de tenir com a màxim 30 anys a data 5 d’abril de 2021.
 • Podeu accedir als textos seleccionats l’edició anterior mitjançant el nostre espai web.
Convocatòria d’articles per a joves investigadors. Anuari Internacional CIDOB 2021 ACTIVITAT REALITZADA