Els ressons geopolítics de l’Orient Mitjà

La frustració social, política, territorial i generacional creix, i per consegüent el risc de desestabilització

Text de l'article