Migraciones y pluralismo religioso. Elementos para el debate

Data de publicació:
11/2006
Preu:
5€
Autor:
Jordi Moreras
Descàrrega

Documentos CIDOB Migraciones, n.º 9

Aquest text presenta una aproximació als debats que susciten les expressions religioses dels col·lectius immigrants i el seu impacte sobre la pluralitat religiosa de les societats receptores. Davant la idea d'un pluralisme que, en la nostra societat, s'entén més com descriptor de la pluralitat de referències religioses i no tant com a element de reconeixement de la contribució dels diferents cultes a la composició plural de la nostra societat, es proposa la laïcitat com a element ordinador d'una societat democràtica i model de convivència. L'autor afirma que en el futur, encara que pugui semblar paradoxal, la inclusió dels cultes minoritaris, no tant en virtut de les seves aportacions doctrinals com cíviques, ha de ser el camí per normalitzar el fet religiós plural a Catalunya.

Jordi Moreras, antropòleg, Consultoría Tr(à)nsits (Barcelona)

ISSN: 1697-7734 (ed.impresa)
ISSN: 1697-8145 (ed. en línea)

56 pàg.