Relevancia y usos de Europa: Efectos directos e indirectos de la Unión Europea sobre la competición política en Italia y España

Data de publicació:
03/2009
Preu:
8€
Autor:
Fabio García Lupato
Descàrrega

Documentos CIDOB Europa, n.º 4

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la manera en què els partits espanyols i italians s’han adaptat al nou sistema europeu i als resultats de les seves polítiques. Contràriament a altres estudis, aquest treball observa els efectes directes i indirectes de la Unió Europea en la competició electoral i parlamentària per mitjà de l’anàlisi de la rellevància i usos d’Europa a Itàlia i Espanya en diverses polítiques, com l’exterior, l’econòmica i la social. Aquesta anàlisi comparada de dos països i dels diferents partits polítics que representen les seves ideologies principals i les seves corresponents fractures pot resultar molt útil en permetre comprendre com els partits s’han adaptat a la Unió Europea i a les seves polítiques, quins són els efectes d’aquesta nova arena supranacional per als partits nacionals i la competició política, com també les possibles lliçons que es poden extreure a través de la comparació d’ambdós casos. A més, l’enfocament empíric de l’anàlisi pot ajudar a corroborar o descartar diverses hipòtesis existents i proporcionar evidències que permetin discernir quins factors són importants per comprendre el procés d’europeïtzació. Finalment, la reacció dels partits italians i espanyols a la nova arena europea pot proporcionar diversos exemples sobre com van actuar en períodes de dificultats polítiques o econòmiques i les possibles lliçons que es poden extreure de cada país i de cada partit.

Fabio García Lupato
Centro Interdipartamentale di Ricerca sul Cambiamento Politico (CIRCaP), Università di Siena, i Departament de Ciència Política i de l’Administració I, Universidad Complutense de Madrid

ISSN: 1886-2829 (edició impresa)
ISSN: 1886-2837 (edició en línia)