Water resources management in Central Asia. Regional and international issues at stake

Data de publicació:
11/2009
Autor:
Autors Documentos Asia 25: Anar Khamzayeva, Sulton Rahimov, Ulugbek Islamov, Farhod Maksudov, Dilafruz Maksudova, Bektur Sakiev
Descàrrega

Documentos CIDOB Asia, n.º 25

Publicació que neix com a producte del taller de debat “Gestió dels recursos hídrics a Àsia Central: qüestions regionals i internacionals en joc”, una trobada acadèmica organitzada per CIDOB, en el marc de l’Observatori d’Àsia Central, que patrocina juntament amb Casa Àsia i el Real Instituto Elcano. El document recull la investigació de quatre dels seus ponents acadèmics i les principals conclusions assolides, i algunes recomanacions de gran rellevància per als actors nacionals i internacionals, com també per a les principals potències internacionals amb interessos a la regió. Es tracta d’un document de gran valor per a tots aquells interessats en la gestió dels recursos hídrics i les dinàmiques de cooperació i de conflicte que es generen al seu voltant, una qüestió clau per comprendre passat, present i futur de les relacions entre els estats centreasiàtics en temes tan importants com els recursos hídrics, l’energia o els perjudicis del canvi climàtic i la contaminació sobre el medi ambient.

ISSN: 1696-9987 (edició impresa)
ISSN: 1697-381X (edició en línia)

100 pàg.

..............................................

Informació relacionada:

>> Notícia CIDOB [04/12/2008]: Àsia Central, més a prop gràcies a l’OAC

>> Article Anuario Asia-Pacífico (2007): Laura Vea. La lucha por el agua en Asia-Pacífico. Escenario actual y estrategias de futuro

>> Article Anuario Asia-Pacífico (2008): Max Spoor. Economías de Asia Central: haciendo frente a nuevos retos

>> Opinió CIDOB [04/07/2008]: Alex González. Gobernanza en Asia Central: “cuando el árbol de la energía nos impide ver el bosque

>> Documentos CIDOB Asia 18 (2007): Lluc López i Vidal, Anahita Nasirossadat, Roger Serra i Puig y Nora Sainz Gsell. Asia Central: Gobierno, cooperación y seguridad

>> Article Anuario Asia-Pacífico (2006): Roger Serra. Asia Central: una reforma sin rumbo

>> Llibre (2008): Alex González y Carmen Claudín [eds.] Asia Central y la Seguridad Energética Global. Nuevos actores y dinámicas en Eurasia

..............................................