Ventajas y desventajas de la fórmula electoral de doble vuelta

Data de publicació:
06/2006
Preu:
5€
Autor:
Rafael Martínez
Descàrrega

Documentos CIDOB América Latina, n.º 12

A partir d’un estudi comparat de 62 processos electorals presidencials llatinoamericans, es presenta una recerca sobre la modalitat electoral presidencial de doble volta, utilitzada de forma majoritària a Amèrica Llatina durant els darrers 20 anys. Una descripció de les diferents opcions que presenta aquest sistema, acompanyat d'una reflexió sobre les crítiques que alguns experts li atribueixen, conformen una anàlisi que pretén servir d’indicadora dels efectes que provoca aquesta fórmula electoral en el conjunt del sistema polític i en el marc dels partits polítics, en particular.

Rafael Martínez, professor titular de Ciències Polítiques i de l’Administració, Universitat de Barcelona.

issn: 1697-7688 (ed. impresa)

issn: 1697-8137 (ed. en línea)

41 pàg.