¿Hacia un estado regulador latinoamericano? La difusión de agencias reguladoras autónomas por países y sectores

Data de publicació:
06/2005
Preu:
5€
Autor:
Jacint Jordana i David Levi-Faur
Descàrrega

Documentos CIDOB América Latina, n.º 7

Recerca en la qual des d’un doble enfocament -per sectors i per països- s’aprofundeix en la comprensió del procés de transformació de l’Estat a l’Amèrica Llatina marcat, a partir de 1990, per un creixement espectacular del nombre d’institucions reguladores autònomes a la regió. Els autors d’aquest assaig consideren que la creació d’autoritats reguladores és el segell distintiu de la transformació de l’Estat com a proveïdor de serveis, en un Estat regulador i, en termes més generals, com a mostra de la configuració d’un nou ordre de capitalisme regulador. En un repàs per sectors, defineixen el sistema bancari central com a pioner d’aquesta tendència , seguit per altres sectors que tenen avui el seu més clar exemple en el camp de les telecomunicacions. D’acord amb una anàlisi comparativa en termes de la dinàmica de les reformes a Europa, es subratlla que mentre les taxes de difusió en esferes de regulació econòmica són similars en ambdues regions, pel que fa a la regulació social, s’han establert aproximadament el doble d’agències a Europa que a l’Amèrica Llatina. Segons els analistes, l’estudi de la difusió d’agències reguladores en altres sectors com el medi ambient, els serveis postals, la producció farmacèutica i la seguretat alimentària serà un dels aspectes que plantejarà més desafiaments a l’acció estatal i al procés de difusió durant els propers deu anys.

Jacint Jordana és catedràtic de Ciència Política al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
David Levi-Faur és senior lecturer, School of Political Science, University of Haifa, Israel

ISSN: 1697-7688 (ed. impresa)

ISSN: 1697-8137 (ed. en línea)

52 pàg.