Espacios de la interculturalidad

Data de publicació:
05/1997
Preu:
8€
Autor:
VV.AA.
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra

Revista CIDOB d'afers internacionals, núm. 36

Espacios de la interculturalidad

ISSN: 1133-6595

Contingut de la publicació