Ser juez en Marruecos y en España

Data de publicació:
11/2008
Preu:
18€
Autor:
Yolanda Onghena (coord.)

Marroc i Espanya comparteixen una geografia i una història passades, presents i futures. El milió de marroquins que resideixen en sòl espanyol contribueixen al desenvolupament d’ambdós països, i porten un bagatge cultural enorme que estem obligats a comprendre si volem construir una societat estable. Amb l’objectiu de proporcionar a jutges d’ambdues riberes de la Mediterrània elements complementaris de comprensió de realitats que no són les seves, la Fundació CIDOB va organitzar l’octubre de 2007 un seminari de dos dies a Rabat. La finalitat no va ser la simple exposició de les particularitats d’ambdós sistemes, al contrari, fou suscitar, a partir d’un denominador comú –l’ofici de jutge– una conversa, amb l’objectiu final de permetre un veritable intercanvi d’idees i de visions.

Aquesta monografia reflecteix aquesta experiència de conversa entre jutges marroquins i espanyols.

 ISBN: 978-84-92511-00-6 (versió en castellà)
 ISBN: 978-84-87072-99-4 (versió en francès)
 

138 pàg.

Contingut de la publicació

Introducción / Introduction

 Marco a partir de un denominador común para situar la reflexión y posibles líneas de acción / Cadre à partir d’un dénominateur commun pour situer la réflexion et les lignes d’action possibles
 Yolanda Onghena
 

Síntesis del seminario / Synthèse du séminaire

 Síntesis del seminario / Synthèse du séminaire
 Pau de Vílchez Moragues
 

Sistemas jurídicos en Marruecos y en España / Systèmes juridiques au Maroc et en Espagne

 El dispositivo jurídico marroquí y su relación con la cualificación y la formación de los magistrados / Le Dispositif juridique marocain et sa relation avec la qualification et la formation des magistrats
 Mustapha Terrab
 

 Introducción al sistema jurídico español. La selección y la formación de los jueces. Proyectos de reforma / Introduction au système juridique de l'Espagne. Sélection et formation des juges. Projets de reforme
 Carlos Gómez Martínez
 

Verdad material y garantías en el proceso civil y penal / Vérité matérielle et garanties dans le procès civil et pénal

 Las garantías legales en los procesos judiciales / Les garanties légales des procédures judiciaires
 Abdelmjid Rhomija
 

 El proceso penal y los derechos fundamentales / Le procès pénal et les droits fondamentaux
 Salvador Camarena Grau
 

Religión y derecho en la práctica judicial / Religion et droit dans la pratique judiciaire

 Religión y derecho en el ejercicio de la función jurisdiccional / Religion et droit dans l’exercice de la fonction juridictionnelle
 Francisco Javier Pereda Gámez
 

Derecho de familia en Marruecos y en España / Droit de la famille au Maroc et en Espagne

 El derecho de familia en Marruecos / Le droit de la famille au Maroc
 Saadia Belmir
 

 El derecho de familia en España / Le droit de la famille en Espagne
 Catalina Mª Moragues Vidal
 

Las amenazas ideológicas y prácticas para el estatuto del juez: ¿Se puede pedir una productividad al juez? / Les menaces idéologiques et pratiques pour le statut du juge: peut on demander une productivité au juge

 Las amenazas ideológicas y prácticas para el estatuto del juez: ¿Se puede pedir una productividad al juez? / Les menaces idéologiques et pratiques pour le statut du juge: peut on demander une productivité au juge
 Saloua Mazouz
 

 Las amenazas ideológicas y prácticas para el estatuto del juez: ¿Se puede pedir una productividad al juez? / Les menaces idéologiques et pratiques pour le statut du juge: peut on demander une productivité au juge
 Carlos Gómez Martínez