L’estratègia geoeconòmica de la Xina i les implicacions per a Europa

L’estratègia geoeconòmica de la Xina i les implicacions per a Europa: una mirada des de Barcelona

Data de publicació:
12/2022
Autor:
Patricia García-Durán i Marc Ibáñez Díaz (eds.)
Descàrrega

Monografia CIDOB nº 85 

La Xina s’ha convertit en un actor imprescindible a l’escenari econòmic global i també per a les economies europees locals, com ara la de Barcelona. Tanmateix, el seu paper en el comerç internacional provoca tensions. El «capitalisme d’estat» xinès comporta un model de desenvolupament que distorsiona l’economia mundial amb les seves empreses públiques, subsidis i transferències forçades de propietat intel·lectual. Les divergències entre la Xina i els Estats Units només semblen anar en augment, en allò que es considera ja com un nou episodi de competició entre grans potències. Al seu torn, la Unió Europea es troba en un moment de redefinició de la seva estratègia amb la Xina, després del fracàs de l’acord d’inversions signat el 2020.

En aquest context, els capítols que es presenten en aquest volum pretenen entendre quins són els principals eixos de la política econòmica xinesa, així com els seus principals efectes a la resta del món, posant el focus en la reacció de la Unió Europea. El contingut s’estructura en dues parts: en primer lloc, s’examinen els elements principals que componen la política econòmica xinesa i, en segon lloc, es presenten les possibles respostes europees.

ISBN: 978-84-18977-11-4

Paraules clau:  Xina, política economica, efectes, UE

AMB Monografias

Contingut de la publicació

D.L.: B 23719-2022