Europa davant la crisi dels refugiats 10 efectes col.laterals.

Europa davant la crisi dels refugiats: 10 efectes col.laterals

Data de publicació:
11/2015
Autor:
Pol Morillas, Elena Sánchez-Montijano i Eduard Soler (coords.)
Descàrrega

D.L.: B-29142-2015

L’any 2015 serà recordat com el moment en què Europa va viure en primera persona una tragèdia de dimensions globals. Una crisi que altres regions del món estan travessant des de fa anys amb una intensitat molt més important. La ja coneguda com a «crisi dels refugiats» tindrà un fort impacte a tot Europa i no únicament sobre un grapat de països. Continuarà afectant el conjunt del projecte de construcció europea i no només alguna de les seves polítiques. En els textos recollits en aquesta monografia apuntem deu dels seus efectes col·laterals que ja s’estan manifestant.

Contingut de la publicació