Escenaris del desenvolupament macroeconòmic a Catalunya en l'horitzó 2030

Escenaris del desenvolupament macroeconòmic a Catalunya en l'horitzó 2030

Data de publicació:
09/2015
Autor:
Equip de recerca: Rym Ayadi, Leonidas Paroussos, Kostas Fragkiadakis, Stella Tsani, Pantelis Capros, Carlo Sessa, Riccardo Enei i Marc Gafarot
EDITORIAL:
CIDOB
Descàrrega

 

Escenaris del desenvolupament macroeconòmic a Catalunya en l'horitzó 2030. "Efectes econòmics d'una secessió potencial de Catalunya d'Espanya i vies d'integració a la UE." Informe final 

Equip de recerca: Rym Ayadi, Leonidas Paroussos, Kostas Fragkiadakis, Stella Tsani, Pantelis Capros, Carlo Sessa, Riccardo Enei i Marc Gafarot

L’interès per l’estudi dels processos de secessió i les seves conseqüències en l’àmbit de la UE i de les relacions internacionals ha motivat aquest projecte comú de recerca del CIDOB i el CEPS amb la col·laboració de l’Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi de Roma (ISIS) i el laboratori E3-modelling de l’Institut de Comunicació i Sistemes Informàtics (ICCS) de la Universitat Politècnica d’Atenes. El debat sobre la viabilitat d’un nou estat producte d’un procés de secessió va més enllà del debat polític i requereix d’aportacions rigoroses sobre les seves conseqüències. Aquest estudi té com objectiu la identificació d'escenaris de desenvolupament futur de Catalunya vers la resta d'Espanya i de cooperació amb el conjunt de la UE.

Contingut de la publicació

  

0. EQUIP DE RECERCA 

1. RESUM EXECUTIU 

2. INTRODUCCIÓ

3. 1a PART: LES CONSEQÜÈNCIES DELS ESCENARIS
ALTERNATIUS DE LA SECESSIÓ

3.1. Introducció  
3.2. Enfocaments teòrics de la secessió  
3.2.1. Repàs de la literatura 
3.2.2. Estudis sobre les implicacions de la secessió de Catalunya 
3.3. L'economia de Catalunya: darreres novetats i el dèficit fiscal amb l'Administració estatal
3.4. Modelització i consideracions metodològiques 
3.4.1. L'economia catalana 
3.4.2. L'escenari de referència 
3.4.3. Escenaris alternatius de la secessió de Catalunya d'Espanya 
3.5. Resultats dels escenaris alternatius de la secessió 
3.5.1. Implicacions macroeconòmiques  
3.5.2. Conseqüències en el consum, la inversió i el comerç  
3.5.3. Mercat laboral  
3.5.4. Producció sectorial  
3.5.5. Usos alternatius de fons públics  
3.6. Conclusions

CONCLUSIONS I REPERCUSSIONS EN LES POLÍTIQUES

APÈNDIX A: DESCRIPCIÓ DEL MODEL GEM-E3-CAT  

APÈNDIX B: LA BASE DE DADES DE LA COMUNITAT CATALANA

D.L.: B-19308-2015