Citizenship policies in the age of diversity. Europe at the crossroads

Data de publicació:
07/2009
Preu:
18€
Autor:
Ricard Zapata-Barrero (ed.)
Descàrrega

Al temps que els estats europeus s’enfronten a un cert sentiment de crisi en la gestió de la diversitat d’immigrants, molts d’ells estan optant per un enfocament polític basat en la ciutadania. El debat actual indica que estem davant d’un important canvi de rumb. La categoria de ciutadania està entrant en l’agenda política de la majoria d’estats europeus com una política per gestionar la diversitat. El vincle polític ja havia alimentat els debats acadèmics durant les dues últimes dècades del segle XX, però ara està traspassant l’àmbit acadèmic i entrant en el polític. Aquest canvi constitueix el marc bàsic d’aquest llibre. Els estats europeus estan utilitzant la ciutadania com a resposta política a la crisi multicultural. Segons l’obra capital de Walzer (1983) sobre justícia distributiva, els estats són cada vegada més conscients que la ciutadania és un bé fonamental per conèixer la militància en una comunitat política. La redefinició o consolidació de la vella institució de la ciutadania toca alguns aspectes normatius importants sobre la militància política en societats diverses, ja que modifica la relació entre la identitat nacional i militància política formal. Pel que fa a l’autoritat dels estats per decidir qui pot entrar en el seu territori nacional (la frontera territorial en què els migrants esdevenen immigrants), la concessió de la ciutadania és un dels principals baluards de la sobirania dels estats-nació en la gestió de la immigració. La ciutadania no és únicament un dispositiu per separar els migrants “estimats” dels “no estimats”, també estableix una segona porta que els immigrants han de creuar per convertir-se en membres de ple dret de l’estructura política.

ISBN: 978-84-82511-12-9

177 pàg.

Contingut de la publicació

Introduction: Re-definition or consolidation? The citizenship rhetoric in Europe
Ricard Zapata-Barrero

The culture of citizenship. A reflection on civic integration in Europe
Per Mouritsen

The inevitable lightening of citizenship
Christian Joppke

Promoting `national values´ in citizenship tests in Germany and Australia. A response to the current discourse on Muslims?
Jennifer E. Cheng

Conceptualising citizenship: Tool or reward for integration?
Elena Jurado

Citizenship, democracy, and the State of identity: Reinterpreting the relationship in new contexts of diversity
Eduardo J. Ruiz Vieytez

Hidden Connections: Citizenship and anti-discrimination policy in Europe
Jacqueline S. Gehring

The Europeanisation of civic integration policies: Why do member states continue to go their own way
Suzanne Mulcahy

Multi-nation building? Immigrant integration policies in the autonomous communities of Catalonia and Madrid
Andrew Davis

Promoting citizenship: The choices for immigrants, advocates, and European cooperation
Thomas Huddleston

About the authors