Una región en construcción. UNASUR y la integración en América del Sur

Una región en construcción. UNASUR y la integración en América del Sur

Data de publicació:
01/2010
Preu:
25€
Autor:
Manuel Cienfuegos i José Antonio Sanahuja [eds.]
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra
Descàrrega

Interrogar la actualidad, n.º 28

Des dels primers anys noranta, diferents estats llatinoamericans van optar per les estratègies d’integració del regionalisme obert per millorar la seva inserció internacional i respondre als reptes de la globalització. Vint anys després, sorgeixen iniciatives amb un enfocament diferent, com l’ALBA-TCP i UNASUR que, de manera paradoxal, coexisteixen amb grups que semblen estancats o en crisi, com el Mercosur i la Comunitat Andina. El paper d’aquestes iniciatives en el desenvolupament, la governança democràtica i la cohesió social es va debatre en el seminari internacional “La integració regional a Amèrica del Sud”, organitzat per CIDOB i l’Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) a Barcelona els dies 14 i 15 de febrer de 2008. Aquesta monografia recull les ponències més destacades d’aquest seminari.

(Colección Interrogar la Actualidad; 28)

ISBN 13: 978-84-92511-15-0

422 pàg.