La proyección exterior de la Unión Europea en el Tratado Constitucional. ¿Mejora o maquillaje?

Data de publicació:
03/2005
Preu:
15€
Autor:
Francina Esteve i Montserrat Pi [eds.]
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra
Descàrrega

Interrogar la actualidad, n.º 5

Durant els darrers anys, la Unió Europea ha intensificat la seva presència a l’escena internacional. Malgrat tot, el seu paper és encara limitat: si bé no es pot discutir la seva importància en l’esfera econòmica i comercial, no ha aconseguit consolidar una imatge d’actor polític influent. La Declaració de Laeken de desembre de 2001 va llançar un procés de reforma de la Unió en què, sota l’epígraf “El nou paper d’Europa en un entorn mundialitzat”, es va plantejar l’interrogant de redefinició de la seva funció en l’escena internacional. L’objectiu d’aquest llibre és exposar els resultats de l’esmentat procés de reforma, per tal de valorar si les novetats introduïdes al Tractat constitucional en matèria d’acció exterior permetran a la Unió donar una resposta a l’alçada del paper que se n’espera. No es tracta, doncs, d’examinar el contingut material de l’actuació internacional de la Unió Europea, sinó d’analitzar si, després del Tractat constitucional, la Unió disposarà dels mitjans i instruments necessaris, en cas d’haver una autèntica voluntat política, per portar a terme una política exterior més eficaç, coherent i integrada

Articles de Susana Beltrán (professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat Autònoma de Barcelona), Francina Esteve (professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Girona); Alfonso González (professor titular de Dret Internacional Públic, Universitat Rovira i Virgili), Mariona Illamola (professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Girona), Claudia Jiménez (professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat Autònoma de Barcelona) i Esther Zapater (professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat Autònoma de Barcelona). Pròleg d’Esther Barbé (catedràtica de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona).

ISBN: 978-84-87072-47-5