Hacia una zona andina de paz: entre la cooperación y el conflicto

Data de publicació:
09/2007
Preu:
18€
Autor:
Anna Ayuso i Susana Beltrán
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra
Descàrrega

Interrogar la actualidad, n.º 17

Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú i Veneçuela van manifestar en el Compromís de Lima de 17 de juny de 2002 la seva voluntat d’establir una zona andina de pau, pacte que van renovar, malgrat la retirada de Veneçuela de la Comunitat Andina, en la declaració conjunta dels ministres de Defensa dels països bolivarians reunits a Quito el 24 de maig de 2006. A partir d’aquest compromís, el llibre explora alguns dels àmbits que en l’actualitat són focus de tensions interestatals entre els països andins, però que al temps, per la seva dimensió regional, ofereixen oportunitats per generar mecanismes de gestió multilateral que contribueixin, al seu torn, a la prevenció i resolució de conflictes transfronterers i a la consecució d’una zona andina de pau. En particular, els temes escollits han estat la lluita contra el tràfic il•legal de drogues i la gestió dels recursos naturals estratègics: hidrocarburs i recursos hídrics compartits. En aquests dos àmbits s’analitza el panorama de la zona andina i, en particular, els mecanismes multilaterals, principalment de caràcter subregional, que s’estan utilitzant per fer front als problemes que se susciten en els esmentats sectors. Així mateix, es valora la possible contribució europea a l’enfortiment dels instruments de cooperació regional i subregional gràcies als mecanismes de col•laboració internacional disponibles i als que es puguin posar en marxa en el futur.

Anna Ayuso és doctora en Dret Internacional Públic i màster en Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Programa Amèrica Llatina de la Fundació CIDOB des de l’any 2002 i, anteriorment, de lÀrea de Cooperació Internacional en la mateixa institució. Professora associada a la UAB de Dret Internacional Públic, coordinadora del Mòdul sobre Polítiques de Desenvolupament del Màster de Desenvolupament UAB-CIDOB.
Les seves darreres publicacions són: Pobreza, desigualdad y cohesión social: más allá de los objetivos del milenio, Pensamiento Iberoamericano (2007); 25 anys de transicions i reformes a Amèrica Llatina: l’eterna esperança de les promeses ajornades (Revista Dcidob n. 100, 2007) i Construyendo una cooperación al desarrollo para la asociación estratégica entre la UE y América Latina y el Caribe, a: C. Freres i J. A. Sanahuja; América Latina y la Unión Europea (Icaria, Barcelona, 2006)

Susana Beltrán és professora doctora de Dret Internacional Públic (UAB), acreditada en investigació (AQUCat) i PCD (ANECA). Autora d’escrits sobre drets humans i entitats descentralitzades: Bolivia and the regional instruments of dispute prevention and settlement, Insecurity and Development, EADI (2006): The International Protection of Human Rights v. Groups Employing Psychological Manipulation, International Journal of Human Rights (2005) i Un espacio para las regiones después de la ampliación, a Las incógnitas de la ampliación. Premi F. J. de Landaburu (2005)

ISBN: 978-84-87072-84-0

272 pàg