Globalización, educación y pobreza en América Latina: ¿Hacia una nueva agenda política?

Data de publicació:
11/2006
Preu:
20€
Autor:
Xavier Bonal [ed.]
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra
Descàrrega

Interrogar la actualidad, n.º 13

A principis del segle XXI Amèrica Llatina continua presentant unes xifres de pobresa esfereïdores. El debat sobre educació i pobresa no és nou, com tampoc no ho és la complexitat de la seva relació mútua. No obstant això, podem assegurar que estem davant d’uns escenaris de política econòmica, social i educativa que ara per ara semblen qüestionar bona part de les certeses produïdes per un discurs acadèmic i polític que continua basant-se especialment en les virtuts de l'educació com a mecanisme de superació de la pobresa, fins i tot en contra de l'evidència més recent. La diversitat d'enfocaments i de temes abordats, així com els suggeriments sobre les noves necessitats polítiques, contribueix a compondre una obra summament atractiva per a professionals de l'àmbit de l'educació, la intervenció social, la consultoria o la investigació.

Xavier Bonal Professor de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Membre fundador de la xarxa europea sobre Globalització i Educació (GENIE) i adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya per a la defensa dels drets de la infància. Ha estat consultor de la Direcció General d'Educació de la Comissió Europea.

ISBN: 978-84-87072-66-6

Pàg. 384