DigiDem-EU

Digital Democracies: At the intersection between technology, democracy and rights in the EU

DigiDem-EU és un projecte que busca integrar de manera transversal els desafiaments democràtics de la transformació digital en la recerca actual del CIDOB sobre la Unió Europea. El projecte DigiDem-EU té com a objectiu analitzar, discutir i desenvolupar la comprensió i la consciència dels ciutadans sobre com la tecnologia afecta la democràcia, la política, el compromís cívic i els drets dels ciutadans de la UE.

Número del projecte: 101051224 Duració: 2023-2024 (Obert) Pressupost: 291.882,20 €

Objectius

CIDOB té com una de les principals àrees d'estudi i difusió la integració europea i els drets fonamentals a la UE. DigiDem-EU potencia la connexió entre les àrees de treball existents del CIDOB i els nous reptes que la transformació digital suposa per a les nostres democràcies. 

DigiDem-EU reforça l’estudi de CIDOB sobre desinformació i eines democràtics innovadores per promoure la participació ciutadana. El projecte analitza com els nous drets digitals que sorgeixen del procés de digitalització afecten els drets fonamentals i la governança tecnològica. També involucra els ciutadans en la promoció de debats per fomentar el compromís cívic. El projecte contribueix així a la comprensió dels desafiaments polítics de la UE per part dels ciutadans, promou els seus drets i protegeix els valors de la Unió Europea i la seva comprensió del món, combatent sempre qualsevol forma de discriminació. L'objectiu final és contribuir a construir resiliència democràtica a la UE a través treball de recerca i difusió del CIDOB. 

Finançador: Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme Operating Grant, European Union

Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Àrees de recerca: