Projectes

Des del 2013, el CIDOB ha participat en més de 60 projectes de recerca internacional. El treball en xarxa ens permet augmentar l’impacte i la visibilitat de la institució.

Proyectos
Estat