Alexandra VIDAL

Alexandra Vidal

Investigadora i gestora de projectes

  • Línies temàtiques: Ciutats i metròpolis globals.

Experiència professional

Alexandra Vidal és investigadora i gestora de projectes del Programa de Ciutats Globals. La seva recerca gira entorn la digitalització de les ciutats i el processos democràtics i ètics en el desenvolupament de la intel·ligència artificial urbana. Actualment, es part de l’equip d’investigació del Global Observatory of Urban Artificial Intelligence (GOUAI) en el marc de la Cities Coalition for Digital Rights. Té un Postgrau en Planificació Territorial amb focus en urbanisme sostenible per la Universitat Politècnica de Catalunya i és Llicenciada en Relacions Internacionals per la Blanquerna – Universitat Ramón Llull, havent desenvolupat part dels seus estudis a “L’École de Gouvernance et d’Économie” a Rabat. Abans d’unir-se al CIDOB, va ser investigadora i gestora de projectes a la Fundació Tanja, desenvolupant projectes de cooperació internacional entre el Marroc i Espanya.

Context - 29 de nov. 2023

Cities draw up AI policies as US federal laws lag behind

A global database of locally led "ethical" AI initiatives called the Atlas of Urban AI lists 184 projects in 66 cities, including in Dubai, Helsinki, Mexico City and elsewhere. These are scored in part on transparency, accountability, lack of discrimination and sustainability – the latter of which ranks poorest among the atlas's projects, said Alexandra Vidal, a researcher and project manager who helps lead the project at the Barcelona think-tank CIBOD. So far, such initiatives are found more in the Global North, said Marta Galceran Vercher, a research fellow at CIBOD, but she noted that cities such as Barcelona, where officials have passed an explicit mandate around ethical AI, offer significant models. "Cities are stepping out ahead of the national governments to say, 'We need to be more ambitious'," she said.