CIDOB als mitjans

CIDOB té com a missió proveir a la ciutadania amb informació de qualitat per augmentar el coneixement i la comprensió sobre les qüestions globals que afecten la vida diària de les persones. Per a això, l'equip d'experts del CIDOB analitza l'actualitat global en mitjans de comunicació d'àmbit local, nacional i internacional.

CIDOB en los medios