Periodicitat

Autor:
CIDOB

La revista té una periodicitat quadrimestral. Es publiquen tres números a l'any: a l'abril, setembre i desembre, que abasten els períodes de publicació gener-abril, maig-setembre i octubre-desembre, respectivament.