Les multinacionals espanyoles davant un futur incert

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Lourdes Casanova, Professora i directora, Instituto de Mercados Emergentes Cornell S. C. Johnson College of Business, Cornell University
Descàrrega

En aquesta segona onada de la pandèmia, les dades que difonen els mitjans de comunicació ens recorden que la tragèdia segueix sense resoldre’s. Així mateix, els pronòstics sobre la crisi econòmica preocupen i afecten els ciutadans. Però, ¿com s’han vist afectades les grans empreses espanyoles que van apostar per la globalització, aquelles que van ser el resultat de la bonança econòmica i també van contribuir al fet que Espanya passés de ser un país subdesenvolupat a tenir un producte interior per capita similar i, de vegades superior, a la mitjana europea? En primer lloc, com va ser possible aquest gran èxit empresarial?