Introducció

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Patricia García-Durán Huet Professora agregada d’Organització Econòmica Internacional, Universitat de Barcelona i Eloi Serrano Robles Director de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra / Investigador associat al CIDOB
Descàrrega

La ciència econòmica estudia la gestió de recursos escassos davant necessitats infinites. La gestió implica prioritzar per assolir els objectius fixats. La formulació de la priorització i els objectius ve determinada per dos elements essencials: la ideologia (valors) i la correlació de forces, és a dir, la política. Per això la política i l’economia estan lligades estretament. Aquesta relació és objecte d’estudi de bona part de les ciències socials, en especial en tot allò que es refereix a la comprensió de l’organització de les estructures productives del planeta.

Hi ha diverses metodologies que ajuden en aquesta anàlisi, com ara els corrents institucionalistes que sostenen que les regles del joc determinen el comportament dels diferents agents i el seu desenvolupament posterior (Acemoglu, Robinson o North, en són alguns dels autors més rellevants). En aquest sentit, hi ha un elevat consens científic a vincular la geoestratègia política amb la geoeconomia. Nail Ferguson o Eric Hobsbawm, per exemple, han estudiat aquesta relació des de diferents perspectives analítiques a llarg termini; des dels imperis fins als late comers, la posició política dels països i les ciutats en el context internacional ha vingut condicionada, en bona mesura, pels interessos i la capacitat econòmica del país i de la seva estructura empresarial, i viceversa.