Disrupció en les cadenes globals de valor i canvis geopolítics

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Jordi Bacaria Colom Catedràtic d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Descàrrega

Les crítiques a la globalització, les seves conseqüències sobre la desigualtat i el debat sobre si la globalització seguia creixent o estava en retrocés, es van iniciar molt abans de les accions proteccionistes encapçalades per les guerres comercials del president Donald Trump, amb accent antimultilateralista. Tanmateix, amb el proteccionisme, les cadenes globals e valor (CGV) es van començar a afeblir en el comerç internacional. En termes generals, de totes maneres, és difícil dilucidar si potser foren aquestes les que van contribuir a l’arribada del proteccionisme i en quina mesura. En van ser la causa o l’efecte?

Sigui quina sigui la lògica seqüencial, el resultat és que, amb la pandèmia, s’ha produït una disrupció en les cadenes globals de valor. Poc importa ara si estaven augmentant o disminuint, ja que l’impacte, fos quina fos la tendència, les està sotmetent a un canvi profund; canvi que afecta el sector industrial i, amb una incidència més elevada, el sector de serveis de transport i turisme. S’està produint un desplaçament sectorial i també regional. 

Barcelona, que ha estat un punt neuràlgic de moltes cadenes de valor, industrials i de serveis, es troba en un punt d’inflexió. La pregunta és, com els canvis en les cadenes globals de valor afectaran els sectors implicats en el comerç internacional i com els canvis geopolítics influiran en aquestes CGV. Hem de parlar més de geoeconomia que de geopolítica?