Comerç i geopolítica: cap a on va la política comercial de la Unió Europea?

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Ignacio García Bercero i Iciar Chávarri Ureta, Direcció General de Comerç, Comissió Europea
Descàrrega

El comerç és part fonamental de l’economia de la Unió Europea. Fidel reflex d’això és que la Unió tingui entre els seus objectius, enumerats a l’article 3 del Tractat de la UE, el de contribuir a un comerç lliure i just, i també al desenvolupament sostenible europeu i global.

Durant les últimes dècades, la Unió Europea ha estat una de les principals beneficiàries d’una economia mundial interconnectada, en la qual el comerç internacional de béns i serveis representa el 43% del nostre producte interior brut (PIB), mentre que el valor de la inversió estrangera directa a la Unió Europea correspon al 40% del PIB. Així mateix, el comerç és fonamental per a l’ocupació a la UE. Abans de la crisi de la COVID-19, 36 milions de llocs de treball depenien directament o indirectament de les exportacions a la resta de món, i uns altres 16, de la inversió estrangera.

La política comercial és una de les competències exclusives de la Unió i es troba en constant evolució en funció de les seves prioritats i, de manera particular, dels principis i els objectius de la seva acció exterior, en el context de la qual s’emmarca.

L’objectiu d’aquest article és analitzar les raons per les quals la Comissió Europea ha considerat que cal dur a terme una revisió estratègica de la seva política comercial. Abans de procedir a aquesta anàlisi, però, començarem per repassar breument l’evolució de la política comercial de la Unió Europea durant els darrers 15 anys.