Situació d’habitatge actual

Data de publicació:
06/2020
Autor:
Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós i Blanca Garcés Mascareñas
Descàrrega

El segon dels dos grans blocs sobre habitatge de l’Enquesta CASASIL se centra en la situació residencial actual de les persones enquestades. A mode de contextualització, pràcticament la meitat d’aquestes persones (el 43,2%) vivien en una habitació en un pis compartit; el 24,3%, en un pis o apartament familiar; el 12,6%,en un alberg, un centre o un pis tutelat per a persones refugiades o sol·licitants d’asil; el 8,6%, en un alberg, un refugi o un centre de primera acollida per a persones sense llar, i el 5,7%, en una habitació compartida dins d’un pis compartit.