Característiques principals de la mostra

Data de publicació:
06/2020
Autor:
Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós i Blanca Garcés Mascareñas
Descàrrega

En primer lloc, la població enquestada és majoritàriament masculina (55,5%), tot i que hi ha una presència important de població femenina (44,2%). També hi ha una persona (0,3% de la mostra) que no s’identifica amb cap gènere. Segons dades recents d’Eurostat* aquesta distribució és molt similar a la de les persones que han sol·licitat asil en els darrers tres anys, on trobem un 55,7% d’homes i un 44,3% de dones.

*Dades de l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat), 2020. Disponible a: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza