Característiques generals de l’enquesta

Data de publicació:
06/2020
Autor:
Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós i Blanca Garcés Mascareñas
Descàrrega

La població objectiu són totes les persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional residents a les províncies de Barcelona i Girona majors de 18 anys. En concret, ens hem centrat en aquelles persones nascudes a l’estranger que han accedit o estan a l’espera d’accedir al Sistema d’Acollida i Integració per a persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional, o a programes paral·lels d’altres administracions públiques o organitzacions no governamentals, amb independència de si finalment hi accedeixen o no i de com es resol la seva sol·licitud de protecció internacional.

Pel que fa a la representativitat estadística, la unitat de recollida d’informació és l’individu, malgrat que algunes preguntes concretes sobre l’estructura de la unitat familiar i la situació d’habitatge poden recollir informació sobre altres membres de la família o altres persones que resideixin a la llar. D’altra banda, per tal d’intentar arribar a tantes persones com sigui possible i de garantir que es representa un ampli nombre de perfils, l’enquesta s’ha distribuït en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, àrab i rus. Per assegurar el màxim de participació possible i la fiabilitat de les respostes, les enquestes s’han dut a terme de manera presencial i s’han facilitat els qüestionaris en paper (format PAPI: Pencil and Paper Interviewing).