Anuari Internacional CIDOB 2023

Infografies - Prospectiva: el mètode per adaptar-se al futur

Data de publicació:
11/2023
Autor:
CIDOB
Descàrrega

Pensar en el futur sempre ha format part de l’estratègia i la formulació de les polítiques. Tanmateix, fer-ho de manera estructurada, integral, activa i utilitzant la metodologia de la previsió estratègica és un exercici relativament recent. La prospectiva és la disciplina que consisteix a explorar el futur per tal d’anticipar amenaces i oportunitats i, d’aquesta manera, millorar la planificació estratègica i l’elaboració de polítiques. Les oficines nacionals de prospectiva, normalment anomenades foresight units, representen iniciatives per reflexionar més enllà del present, per afrontar la incertesa i la complexitat del demà de manera orientada. El seu objectiu és generar un canvi en la gestió de la presa de decisions en la formulació de polítiques, i fer-ho d’una manera que generi un impacte a llarg termini i ens eviti haver de fer front a situacions no desitjades. A continuació, presentem diversos països i organitzacions que ofereixen diferents models institucionals per incorporar la prospectiva en l’elaboració de polítiques.