Anuari Internacional CIDOB, 2023

Infografies- El zènit de la població a finals de segle

Data de publicació:
11/2023
Autor:
CIDOB
Descàrrega

Al llarg dels dos darrers segles s’ha produït un boom demogràfic sense precedents en la història de la humanitat: dels 600 milions d’habitants que hi havia l’any 1700, s’ha passat als 8.000 de l’actualitat. Les projeccions indiquen que la població mundial continuarà creixent, encara que a un ritme cada cop més lent, fins arribar als 11.000 milions d’habitants el 2100, moment a partir del qual s’espera que comenci a decréixer. Aquest fet anirà acompanyat de dinàmiques de fons com són, per exemple, la concentració –el 2050 la meitat de la població viurà en tan sols nou països i el 70% d’aquest total, en ciutats–, i l’envelliment –el 2050 hi haurà moltes més persones de més de 65 anys que joves i adolescents d’entre 15 i 24 anys–. Una de les causes d’aquesta dinàmica és la caiguda de la taxa de fecunditat que, de mitjana al món, ha passat de 5 fills per dona el 1950-1955 a la meitat el 2015-2020 (2,5 fills), i que arribarà als 1,9 el 2095-2100, per sota de la denominada taxa de reemplaçament (de 2 fills per dona).