Seminari “Prospectiva energètica”

Factors geopolítics amb impacte en l’àmbit metropolità

ACTIVITAT REALITZADA
19 de setembre 2023 - 09:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

La guerra a Ucraïna i la crisi energètica han suposat un canvi de paradigma sense precedents en situar com a prioritat la seguretat de subministrament i accelerar la transició cap a una economia baixa en carboni. En conseqüència, diferents organismes i institucions a nivell internacional, europeu, espanyol i català han actualitzat les previsions sobre el futur de l’energia. 

L’anàlisi sobre l’evolució de l’oferta, la demanda, la tecnologia i l’entorn regulador són alguns aspectes clau en l’elaboració d’escenaris i la integració en la planificació estratègica. Tot i això, aquestes tendències estan condicionades per factors geopolítics que, com s’ha vist recentment, poden actuar com a catalitzadors de canvi i introduir desviacions notables en el curs previst dels esdeveniments. En aquest sentit, més enllà de la guerra d’Ucraïna, destaca el potencial impacte que podria tenir sobre la transició energètica la competició estratègica entre Occident i la Xina, ateses les diferents accions de política industrial i mesures de desacoblament o mitigació del risc adoptades per diferents països, i les diferents sensibilitats existents en els partits polítics a banda i banda de l’Atlàntic a l’hora de situar com a prioritat política la lluita contra el canvi climàtic. 

La sessió de treball es desenvoluparà en dos panells per abordar la importància dels factors geopolítics a la prospectiva energètica. Al primer panell, es discutiran les tendències energètiques actuals i els principals factors que podrien modificar la seva trajectòria esperada. Al segon panell, es plantejaran als assistents diferents escenaris geopolítics per debatre com podrien impactar en les tendències energètiques i en la seva adaptació des de l’àmbit metropolità. L’objectiu és pensar conjuntament el futur per millorar l’anticipació i la planificació estratègica. El primer panell s’articularà a partir de la intervenció inicial dels ponents (10’ per persona), per obrir el diàleg a la resta de participants. El segon panell discutirà les implicacions de diferents escenaris geopolítics a través de la metodologia prospectiva del CIDOB i, després d’una descripció per part del moderador, es recolliran les impressions dels representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta de participants. 

Aquest seminari s’emmarca dins del programa de recerca prospectiva en geopolítica i relacions internacionals del CIDOB, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El programa té com a objectiu aportar coneixement al públic general i especialitzat, generar publicacions i debat, i incorporar noves metodologies de prospectiva a l’anàlisi dels principals reptes internacionals actuals.

Arxius

Seminari “Prospectiva energètica” ACTIVITAT REALITZADA

09:00h Benvinguda i introducció

Antoni Segura, president, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Elisenda Alamany, vicepresidenta de l’àrea d’Internacional i Metròpolis Digital, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

09:15h Factors geopolítics en la prospectiva energètica

Encaix de l’actualització del PNIEC i de l’informe Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 al full de ruta europeu i a les previsions internacionals. Discussió sobre els condicionants geopolítics en els escenaris i tendències actuals.

Marta Morera Marcé, directora, Institut Català d’Energia

Aurèlia Mañé Estrada, professora titular, Universitat de Barcelona (UB)

Modera:     Víctor Burguete, investigador sènior, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

10:15h Pausa cafè

10:30h Impacte dels escenaris energètics en l’àmbit metropolità

Discussió sobre el potencial impacte de la geopolítica en les tendències energètiques i la seva adaptació des de l’àmbit metropolità.

Víctor Burguete, investigador sènior, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Joan Ramon Morante Lleonart, director, Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC)

David Guerrero Algara, responsable Energia Solar, Oficina de Transició Energètica, Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Modera:    Ricardo Martínez, investigador sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)