L’Agenda 2030 com a marc de referència per a una recuperació justa, sostenible i inclusiva de les ciutats

L’objectiu principal d’aquesta sessió és debatre sobre la localització de l’Agenda 2030 recolzant-se en l’informe presentat pels governs locals i regionals al High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) el 2021.

ACTIVITAT REALITZADA
21 octubre 2021 - 16:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Ciutats Globals del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), CGLU i ISGlobal amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

COL·LABORADORS (4):

Objectiu

El context de crisis múltiples -climàtica, econòmica, social i de salut global- posat de manifest per la COVID-19 ha situat les ciutats, els seus governs i els agents que hi operen en una posició de significada centralitat. Durant un llarg període marcat pel confinament i les restriccions, aquestes han estat en primera línia tractant de garantir drets i assegurar la prestació de serveis bàsics altament sensibles per a la ciutadania. Des de la mobilitat i la gestió de l’espai públic, passant pel suport als sectors econòmics més sensibles, l’atenció als més vulnerables, l’abordatge de les desigualtats o les múltiples bretxes que plantegen la digitalització i la disrupció tecnològica, algunes ciutats han mostrat unes capacitats notòries d’innovar i oferir respostes i solucions adaptades a les realitats urbanes. I ho han fet sense perdre de vista el compromís global per avançar cap a esquemes de neutralitat climàtica. 

Però aquesta capacitat d’innovar i oferir respostes i solucions transcendeix la crisi generada per la pandèmia i situa les ciutats com a actors crítics en els processos de recuperació. L’aposta per avançar en una doble transició, ecològica i digital, que sigui justa, inclusiva i sostenible, necessita de polítiques locals orientades a transformar les estructures productives, revisar els patrons de conducta de les societats, potenciar la resiliència i assegurar que ningú, ni cap territori, quedi enrere. Igualment, es necessiten formes de governança col·laborativa basades en el compromís col·lectiu i la coresponsabilitat com a forma de creació del bé comú. 

En aquest context, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible ofereix un marc de referència ineludible per impulsar processos de recuperació més sostenibles, inclusius i resilients. Després de 6 anys des de la seva aprovació, cal mesurar fins a quin punt els processos de localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible han repercutit en polítiques locals més alineades amb els grans reptes que enfronten les nostres societats. Si més enllà del seu innegable potencial simbòlic l’Agenda ens ofereix un relat i un model amb capacitat de mobilitzar els compromisos, els recursos i els sabers que seran necessaris per garantir una recuperació que acceleri les transformacions que requereixen les nostres ciutats i el planeta. 

Objectius i resultats esperats 

L’objectiu principal de la sessió és debatre sobre la localització de l’Agenda 2030 recolzant-se en l’informe presentat pels governs locals i regionals al High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) el 2021. S’analitzaran els arguments presentats i com es reflecteixen en els debats nacionals sobre les dimensions clau de la governança per a la localització de les agendes globals, com es relacionen amb les polítiques de salut a les ciutats i els vincles entre els plans de recuperació de la pandèmia i la sostenibilitat. 

De cara a el futur, aquesta sessió busca reunir a una comunitat d’actors de les administracions públiques, del tercer sector i de l’acadèmia per contribuir a una reflexió col·lectiva sobre els propers cicles de presentació d’informes. Les organitzacions convocants recolliran les principals conclusions de la sessió per a la seva difusió posterior a través dels seus canals institucionals i de l’elaboració d’un document d’anàlisi.

Arxius

L’Agenda 2030 com a marc de referència per a una recuperació justa, sostenible i inclusiva de les ciutats ACTIVITAT REALITZADA

16:00h Benvinguda

Pol Morillas, director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

16:15h Introducció “La localització de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a marc de referència per a una recuperació justa, sostenible i inclusiva”

Leire Pajín, directora de Desenvolupament Global, ISGlobal
Emilia Saiz, Secretària General, CGLU
Agustí Fernández de Losada, investigador sènior i director del Programa Ciutats Globals, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

16:45h 1a Sessió “Política i entorn institucional propici per a la localització dels ODS”

Presentació
Edgardo Bilsky, coordinador de l’àrea de recerca, CGLU

Primers comentaris i debat
Andrea Noferini, professor, CEI International Affairs; professor adjunt, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Preguntes per al debat

Com impacten els ODS i els esforços de localització en el marc institucional de governança multinivell?

Què es pot aprendre de les diferents experiències nacionals per crear un entorn institucional propici per a la localització dels ODS?

Com poden els governs locals i regionals i les seves xarxes donar suport al moviment de localització?

17:30h Pausa cafè

17:45h 2a Sessió “Contribució dels governs locals i regionals per enfrontar la pandèmia i promoure la recuperació”

Presentació
Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut, ISGlobal

Primers comentaris i debat
Miquel Rodríguez Planas, Comissionat de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, Ajuntament de Barcelona

Preguntes per al debat

Com promoure una major coherència i transversalitat de les polítiques en les accions dels governs locals i regionals encaminades a l’acompliment de l’Agenda 2030?

Quins reptes i oportunitats han trobat els governs locals a l’hora d’enfrontar i recuperar-se de la pandèmia? Quines lliçons apreses poden extrapolar de cara a futures emergències de característiques similars (naturals, sanitàries, socials, ambientals)?

Com pot contribuir la recuperació de la pandèmia a la transformació de les ciutats cap a models més sostenibles, saludables i justos?

18:45h Conclusió