Convocatòria d’articles «Anuari Internacional CIDOB 2020»

L’Anuari Internacional CIDOB obre una convocatòria d’articles per la seva 30ª edició de 2020

ACTIVITAT REALITZADA
2 març 2020
ORGANITZAT PER: CIDOB

Objectiu

L’Anuari Internacional CIDOB (www.anuariocidob.org) és una publicació anual dedicada a l’anàlisi i l’estudi de la política i les relacions internacionals. Publicat ininterrompudament des de 1990, durant les seves 29 edicions l’Anuari Internacional CIDOB s’ha convertit en una obra de referència per a experts/es i acadèmics/ques en estudis internacionals i en un dels principals instruments d’anàlisi en llengua espanyola de les dinàmiques internacionals, els motors de canvi i els reptes de futur en matèria de política, seguretat i economia internacionals. 

En ocasió de la seva trentena edició, CIDOB llança aquesta convocatòria d’articles per experts/es i analistes, nascuts/des després de 1989, per a fomentar una visió renovada dels reptes internacionals actuals. 

Temàtiques: 

La convocatòria es dirigeix a textos que puguin encaixar en una (o varies) de les següents categories: 

 • Gran angular: grans temes de la política i les relacions internacionals, ordre internacional, gobernança mundial, seguretat, etc.
 • Economia global: dinàmiques i tendències macroeconòmiques, comerç internacional, quarta revolució industrial i noves tecnologies, desenvolupament  sostenible, nous vectors de creixement econòmic, etc.
 • Canvi climàtic: polítiques mediambientals, lluita contra el canvi climàtic, bones pràctiques, etc.
 • Feminisme: noves tendències del feminisme internacional, solidaritat global, polítiques feministes, etc. 

Extensió dels textos presentats 

Els articles presentats hauran de tenir una extensió màxima de 2.000 paraules, i incloure en el principi del text un resum (abstract,de 100 paraules) i una breu nota biogràfica de l’autor/a. 

Calendari de recepció, selecció i publicació de textos

 • 2 de març de 2020: Datalímit per l’enviament dels textos.
 • 30 de març de 2020: Comunicació als autors/es del resultat de la selecció.
 • Juny de 2020: Publicació dels articles en l’edició 2020 de l’Anuari Internacional CIDOB. 

Procés de selecció: 

 • El Consell editorial de l’Anuari Internacional CIDOB realitzarà una selecció d’articles d’acord amb els textos rebuts. El Consell es reserva el dret de declarar desert el concurs un cop realitzat el procés d’avaluació dels originals rebuts.
 • Al igual que tots els articles inclosos a l’Anuari Internacional CIDOB, els textos finals es sotmetran als processos de correcció i edició a càrrec de l’equip editorial de CIDOB.
 • Totes les comunicacions escrites hauran d’enviar-se per correu electrònic a la direcció anuariointernacional@cidob.org. El tema del correu haurà d’incloure el text “Convocatòria d’articles: Anuari Internacional CIDOB 2020”.
 • Tots els autors i autores rebran un missatge de recepció de l’article i de la notificació del resultat del procés de selecció. 

Publicació: 

 • Els articles seleccionats, fins a un màxim de 3, es publicaran en l’edició en paper i digital de l’Anuari.
 • Els articles seran disseminats a través de la web de CIDOB i de les xarxes socials.
 • El/la autor/a del text seleccionat rebrà una retribució de 250 euros bruts, en concepte d’explotació de la obra, d’acord amb la tarifa vigent per als textos retribuïts de l’Anuari Internacional CIDOB. 

Requisits addicionals: 

 • Els/les autors/es hauran de tenir com a màxim 30 anys a data de 31 de gener de 2020.
 • Els articles hauran de ser originals inèdits.
 • Les propostes hauran de ser enviades en castellà o anglès.
Convocatòria d’articles «Anuari Internacional CIDOB 2020» ACTIVITAT REALITZADA