Diàlegs de Política Exterior “Reactivació i finançament de l’Agenda 2030 a l’Amèrica Llatina en l’escenari post-pandèmia”

Aquest diàleg s’estructura en dues sessions complementàries: en la primera part, s’abordarà quina és la dimensió de les necessitats de finançament de la regió en el context de la recuperació i quin és el rol que hi poden jugar les institucions regionals de desenvolupament. En la segona part, s’analitzarà el paper de la Cooperació internacional als Països de Renda Mitjana i com Espanya i la UE poden contribuir al finançament de l’Agenda 2030 per impulsar un desenvolupament més equitatiu i sostenible.

ACTIVITAT REALITZADA
16 novembre 2021 - 17:30h
LOCALITZACIÓ: Sessió online amb invitació via Teams
ORGANITZAT PER: CIDOB amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

Les repercussions socials i econòmiques causades per la pandèmia de la Covid-19 a l’Amèrica Llatina han suposat una revisió de les prioritats de l’Agenda 2030. Després del gran repte humanitari de frenar al virus i aconseguir la major immunitat possible en un curt termini de temps, ve el repte de la reactivació i de com aconseguir els recursos necessaris per a una recuperació transformadora que aposti pel desenvolupament sostenible. La vulnerabilitat que ha mostrat la regió davant la Covid-19 ha donat major rellevància al debat sobre la Cooperació amb els Països de Renda Mitjana i al paradigma sobre el Desenvolupament en transició desenvolupat per l’OCDE, la CEPAL i el Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina (CAF) a l’informe “Perspectivas económicas de América Latina 2019. Desarrollo en transición”, publicat pel Centre de Desenvolupament de l’OCDE abans de la pandèmia. 

La majoria de països de l’Amèrica Llatina venien d’un període de baix creixement i augment del dèficit públic amb anterioritat a la pandèmia. En l’onzè Informe Especial de la CEPAL sobre l’evolució i els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l’Amèrica Llatina i el Carib de juliol de 2021, s’hi constatava que, tot i que s’espera un rebrot de l’economia, les repercussions socials de la pandèmia no es revertiran i, fins i tot, poden aguditzar-se, incrementant la desigualtat estructural a la regió. 

Avui, l’Amèrica Llatina i el Carib és la regió més endeutada del món en desenvolupament amb el major pes del deute extern al PIB (56,3%). Això pot hipotecar el seu futur i impedir una ràpida recuperació. Una recuperació transformadora requereix de taxes d’inversió molt més altes que les anteriors a la pandèmia, però en l’actualitat l’accés al crèdit és insuficient per a les necessitats de la regió. Resulta fonamental plantejar una acció multilateral que permeti a la regió accedir a fons internacionals per finançar les polítiques de transformació econòmica i social necessàries per assolir els ODS. Els bancs regionals són un instrument fonamental per dissenyar accions a mida de les necessitats de la regió i la Unió Europea i els països membres poden contribuir-hi mitjançant el cofinançament d’iniciatives regionals. 

Aquest diàleg s’estructura en dues sessions complementàries: en la primera part, s’abordarà quina és la dimensió de les necessitats de finançament de la regió en el context de la recuperació i quin és el rol que hi poden jugar les institucions regionals de desenvolupament. En la segona part, s’analitzarà el paper de la Cooperació internacional als Països de Renda Mitjana i com Espanya i la UE poden contribuir al finançament de l’Agenda 2030 per impulsar un desenvolupament més equitatiu i sostenible. Les sessions consistiran en presentacions curtes i debat amb el públic assistent. L’assistència és per invitació, seguint les regles de Chatham House. Les principals conclusions es recolliran a un informe final.

 

 

Arxius

Diàlegs de Política Exterior “Reactivació i finançament de l’Agenda 2030 a l’Amèrica Llatina en l’escenari post-pandèmia” ACTIVITAT REALITZADA

17:30h Presentació

Pol Morillas, director, CIDOB

José Luís Martín-Yagüe, cap de l’Oficina d’Estratègia i Prospectiva, Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

17:45h Principals reptes del finançament dels ODS a l’Amèrica Llatina: el paper dels Bancs de Desenvolupament regionals

Modera:  Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB

José Antonio Alonso, catedràtic, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Adriana Arreaza, directora d’Estudis Macroeconòmics, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina

Sebastián Nieto-Parra, cap de la Unitat per a l’Amèrica Llatina i el Carib, OCDE

Sebastián Rovira, oficial d’Afers Econòmics, Oficina de Asuntos Económicos, CEPAL

Andrew Powell, assessor principal del Departamento de Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

19:10h El rol de la Cooperació internacional per a la recuperació post-pandèmia a l’Amèrica Llatina i el Carib: oportunitats per a la cooperació europea

Modera:  Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB

Tobias Jung Altrogge, director d’Estratègia i Comunicació, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP)

Doris Osterlof, professora de Comerç Internacional, Universidad de Costa Rica

Kristin Lang, cap d’Operacions a l’Amèrica Llatina i el Carib, Banc Europeu d’Inversions (BEI)

Laura Oroz Ulibarri, directora de Cooperació amb l’Amèrica Llatina i el Carib, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Andrea Costafreda, directora programàtica per a l’Amèrica Llatina i el Carib, OXFAM-Intermón

20:30h Conclusions

Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB