Deixar de banda Whatsapp: el pedaç que no acabarà amb un problema estructural

Les institucions europees han decidit deixar de banda Whatsapp i passar-se a Signal. Quines conseqüències reals pot tenir aquesta maniobra? Ho analitza Andrea G. Rodríguez, investigadora del CIDOB.

>> Accedir a la informació