Governs subestatals en l’acció exterior: Utopia i realitat a Catalunya

Fecha de publicación:
04/2010
Precio:
8€
Autor:
Francesc Badia i Dalmases
Descarga

Documentos CIDOB Europa, n.º 7

Les conseqüències de la globalització transformen el paper del territori i les estratègies de connectivitat amb l’exterior en determinen la seva centralitat. Aquest document pretén contribuir a una discussió sobre els rols diversos que els nivells subestatals de govern estan assumint progressivament a mesura que es construeix un nou ordre mundial, que avui ja és multipolar, multinivell i en xarxa, i on els nous actors del sistema internacional hi tenen un paper a jugar. Desenvolupar a Catalunya la solvència tècnica, el rigor teòric i la coordinació dels diferents actors de l’acció exterior es correspon i és coherent amb la voluntat, compartida per les administracions i la societat civil catalana, de continuar exercint un lideratge en l’àmbit internacional. Es tracta de fer-ho amb responsabilitat i un millor coneixement
del complex entramat d’actors que configuren avui les relacions internacionals buscant consolidar un espai d’interlocució i concertació franca amb els estats, actors centrals del sistema internacional i, alhora, una millor articulació funcional del govern multinivell. A Catalunya, país avançat en aquest àmbit, encara manca però coherència i coordinació entre els diversos nivells de l’administració i també maduresa i voluntat política de sumar esforços en l’acció exterior. Acció exterior que juga un paper estratègic en la competitivitat i en la cohesió social i que hauria de projectar Catalunya cap al futur com una societat en transformació, cosmopolita i oberta als grans reptes d’una globalització que es materialitza tant en les regions i les grans capitals metropolitanes, com en l’entorn més immediat dels nostres barris.

Palabras claves: Governança global, ordre mundial, sistema internacional, acció exterior, nous actors, governs subestatals, governança multinivell, paradiplomàcia, cooperació territorial, cooperació descentralitzada, Catalunya, Barcelona.

ISSN: 1886-2829 (ed. impresa)
ISSN: 1886-2837 (ed. en línia)

64 pág.