L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma

L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma

Fecha de publicación:
10/2021
Autor:
Pol Morillas, director, CIDOB
Descarga

Documents CIDOB: 13

* Ponència inaugural de la 37a Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra 2021 «La Unió Europea: reptes i perspectives». Andorra la Vella, 13 de setembre del 2021.

En un context de crisis successives, l’última de les quals la sanitària i econòmica de la COVID-19, aquest article analitza les quatre fractures principals a les que s’enfronta la UE (de valors, de solidaritat, institucional i de transformació internacional) per a les quals s’imposen tres mesures si es vol assolir un nou ordre europeu: més democràcia, més flexibilitat i millor acció exterior. La geopolítica actual demana més que mai que la UE defensi els seus valors fonamentals, agilitzi la presa de decisions i augmenti i faciliti la cooperació en les relacions internacionals.

Paraules clau: Unió Europea, COVID-19, geopolítica, ordre internacional, integració europea, cooperació

* Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (37a : 13 - 14 set., 4 oct., 9 nov. 2021: Andorra la Vella). La Unió Europea: reptes i perspectives = La Unió Europea: retos y perspectivas = L’Union européenne : défis et perspectives = The European Union: Challenges and Perspectives. [en línia]. Andorra: Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra, 2021 (978-99920-0-922-2) [consulta: 9 de noviembre 2021]; accesible a: <http://www.universitatestiutardor.ad/ca/>

DOI: https://doi.org/10.24241/docCIDOB.2021.13/ca

E-ISSN: 2339-9570

AUTOR