Migracions i crisi demogràfica a Europa

Catalunya Ràdio – La Nit dels Ignorants 3.0 - 1 oct. 2021

Entrevista a Juan Ramón Jiménez, investigador del CIDOB, sobre com les migracions podrien pal·liar la crisi demogràfica a Europa: “No hi ha cap mena de dubte; ara mateix estem en una cruïlla i hem de triar: o pugem la natalitat o hem de pujar el règim migratori actual, hem d’ampliar els fluxos i hem de garantir uns fluxos migratoris segurs. [...] S’haurien de potenciar polítiques públiques a l’Àfrica per tractar de fomentar les migracions d’una manera segura, d’una manera que compleixi tots els drets humans i, a més, d’una manera en la qual siguin les mateixes persones les que decideixen sobre el seu futur”.

>> Accedir a la informació

Àudio