Més política simbòlica

Ara - 23 sept. 2020

“La grandiloqüència de les paraules contrasta novament amb uns fets irrisoris. Més política simbòlica en una Unió Europea que segueix a la deriva en matèria migratòria” Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB.

>> Accedir amb la informació