Immigració en temps de Covid-19

TVE – L’Informatiu - 14 mar. 2021

La pandèmia ha tingut un fort impacte en els fluxos migratoris i en les demandes d’asil el passat 2020. Són dades de l’Anuari CIDOB de la Immigració que analitza Blanca Garcés, coordinadora de recerca i investigadora sènior del CIDOB.

>> Accedir a la informació (15’18” – 17’17”)

Vídeo